Pörssitiedote|4.8.2022

Enersense International Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus: Haasteellinen liiketoimintaympäristö painoi alkuvuoden tulosta – Yhtiö valmistautuu vihreään siirtymään merkittävin investoinnein

Enersense Internatonal Oyj
Pörssitiedote 4.8.2022 klo 12.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

Huhti–kesäkuu 2022

• Liikevaihto 59,8 (61,6) miljoonaa euroa, laskua 2,9 %

• Käyttökate -0,6 (5,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali -1,0 (9,4) %

• Liikevoitto -2,8 (3,0) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali -4,6 (4,9) %

• Oikaistu käyttökate -0,4 (4,8) miljoonaa euroa eli -0,7 (7,8) % liikevaihdosta

Tammi–kesäkuu 2022

• Liikevaihto 113,6 (114,9) miljoonaa euroa, laskua 1,1 %

• Käyttökate 4,8 (7,5) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 4,2 (6,5) %

• Liikevoitto 0,5 (2,4) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 0,4 (2,1) %

• Tilauskanta ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 295,4 (301,0) miljoonaa euroa

• Oikaistu käyttökate 5,0 (7,4) miljoonaa euroa eli 4,4 (6,4) % liikevaihdosta

Ohjeistus tilikaudelle 2022

Enersense tiedotti 27.7.2022 laskevansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022 käyttökatteen osalta. Yhtiön uuden taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Yhtiön kannattavuutta loppuvuoden osalta painavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio, materiaalien saatavuusongelmat, koronaviruspandemia, ICT-alan lakko sekä näistä johtuvat viivästyneet projektien aloitukset.

Tunnuslukuja

4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR) 59827 61621 113614 114929 239110
Käyttökate (1000 EUR) -614 5822 4797 7504 16639
Käyttökate % -1,0 9,4 4,2 6,5 7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) -431 4816 5048 7381 19231
Oikaistu käyttökate % -0,7 7,8 4,4 6,4 8,0
Liikevoitto (1000 EUR) -2772 3017 455 2399 6834
Liikevoitto % -4,6 4,9 0,4 2,1 2,9
Kauden tulos (1000 EUR) -4133 1922 -2930 591 3973
Omavaraisuusaste % 40,2 34,4 40,2 34,4 35,6
Nettovelkaantumisaste % 32,7 -15,6 32,7 -15,6 3,6
Oman pääoman tuotto % -6,3 5,0 -5,2 1,8 8,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,28 0,16 -0,18 0,06 0,35
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,28 0,16 -0,19 0,06 0,35

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli monella tavalla poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset viivästyttivät kevään projektien käynnistämistä, ja myös voimakas inflaatio ja materiaalien saatavuusongelmat ovat olleet haasteena laajalti ympäri maailmaa. Samaan aikaan yhtiö on investoinut merkittävästi vihreään siirtymään, jonka tarve on kasvanut nopeasti.

Venäjän hyökkäyssodan myötä Euroopan energiaomavaraisuus lisääntyy tuntuvasti ja irtaantuminen Venäjän öljy-, kaasu-, ja kivihiilituotannosta on vauhdissa monella sektorilla. Tämä avaa samalla meille paljon uusia mahdollisuuksia toteuttaa päästöttömiä energiaratkaisuja laajalla palveluvalikoimallamme, joka on täydentynyt entisestään tänäkin vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden myötä.

Maailmantilanteesta johtuen ennakoimme jo Q1-liiketoimintakatsauksessamme, että toinen kvartaali tulee olemaan kannattavuuden osalta vuoden heikoin neljännes. Myös kevään ICT-alan lakolla olivaikutusta erityisesti Connectivity-liiketoimintaamme. Lisäksi Smart Industry -liiketoiminnassa näkyy Olkiluodon ydinvoimalahankkeen valmistuminen ja siitä johtuva volyymien lasku.Power-segmentin alkuvuosi on sujunut ennustettua paremmin inflaation aiheuttamasta kustannusten noususta huolimatta, ja panostukset uusiutuvan energian hankkeisiin näkyvät parantuneena tuloksena.

Hankalissa olosuhteissa onnistuimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin välttävästi. Saavutimme 113,6 (114,9) miljoonan euron liikevaihdon ja 5,0 (7,4) miljoonan euron oikaistun käyttökatteen. Liikevoittomme oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 0,4 (2,1) prosenttia. Oikaistuun käyttökatteeseen sisältyy 2,4 miljoonan euron panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään.

Maailmantalouden synkentyessä annoimme katsauskauden jälkeen 27.7. uuden taloudellisen ohjeistuksen. Oikaistun käyttökatteen ennakoidaan olevan 6–12 miljoonaa vuodelle 2022 (aiemmin 15–20 miljoonaa) ja liikevaihdon ennakoidaan olevan aiemman ohjeistuksen mukaisesti 245–265 miljoonaa euroa. Tilauskantamme on pysynyt hyvällä tasolla, mutta globaalit haasteet painavat yhtiön tuloskehitystä loppuvuodestakin. Alkuvuoden aikana saimme kasvaneen inflaation aiheuttaman kustannuspaineen neuvoteltua uusiin sopimuksiin ja osaan tilauskannan sopimuksista.

Toukokuussa Enersense järjesti historiansa ensimmäisen Pääomamarkkinapäivän, jonka yhteydessä julkaisimme uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja kuvasimme yhtiön muuttunutta liiketoimintamallia. Uudet taloudelliset tavoitteet kuvaavat selkeämmin yhtiön liiketoimintamallia aiemmin toteutettujen yritysjärjestelyiden ja arvoketjulaajentumisen jälkeen (merituulivoimaan erikoistunut Enersense Offshore Oy, maatuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy sekä sijoitus Suomenensimmäiseen vihreän vedyn tuotantoyhtiöön P2X Solutionsiin).

Arvoketjulaajentuminen projektien suunnittelijasta, toteuttajasta, kunnossapitäjästä ja huoltajasta myös keskeiseksi päästöttömän energian tuottajaksi, omistajaksi ja hankekehittäjäksi mahdollistaa meille jatkossa kannattavamman ja tasaisemman liiketoiminnan sekä pienentää projektiriskejä. Näistä lähtökohdista tavoittelemme vuoteen 2027 mennessä 500 miljoonan euron liikevaihtoa sekä 100 miljoonan euron kannattavuutta.

Kesäkuussa allekirjoitimme merkittävän sopimuksen, jolla hankimme kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen Voimatel Oy:n osakevaihdolla Osuuskunta KPY:ltä. Lisäksi KPY teki 2,2miljoonan euron lisäsijoituksen Enersenseen allekirjoituksen yhteydessä. Osakekaupan toteutuminen edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Voimatelin hankinnan toteutuminen tekee Enersensestä jatkossa entistä kyvykkäämmän tieto- ja energiaverkkoratkaisujen toteuttajan sekä kriittisestä infrastruktuurista ja huoltovarmuudesta vastaavan kumppanin.

Myös energiapalvelut kuten esimerkiksi sähköisen liikenteen latauspalvelut ja aurinkoenergia saavat kaupan toteutuessa tarjonnassamme tuntuvaa lisävahvistusta. Enersense näkee aurinkovoiman kasvumahdollisuudet hyvinä, ja aurinkovoimahankkeet tukevat rooliamme päästöttömien energiahankkeiden toteuttamisessa hyvin. Keväällä tiedotimme, että selvitämme oman 20 megawatin aurinkovoimalan rakentamista Porin Mäntyluotoon samalle tontille, jossa Enersense Offshore Oy toimii.

Voimatel-kaupan toteutumisen jälkeen Enersensen liikevaihto olisi noin 370 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistäisi noin 3 000 ihmistä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on jatkossakin aivan keskeinen tekijä Enersensen kasvun ja kehittymisen mahdollistajana. Uskomme, että tulevaisuudessakin pystymme mahdollistamaan henkilöstöllemme mielenkiintoisia urapolkuja ja varmistamaan, että ymmärryksemme ja osaamisemme pysyy korkealla kansainvälisellä tasolla."

Pori, 4.8.2022
Enersense International Oyj
Hallitus

Tämä puolivuosikatsaus on IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Puolivuosikatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2022

Enersense julkaisee vuonna 2022:

  • tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen 28.10.2022
Jaa