Pörssitiedote|27.2.2023

Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Ennätyskorkea tilauskanta 415 miljoonaa euroa – maatuulivoiman hankeportfolio kasvoi 8 000 MW:iin

Enersense International Oyj
Tilinpäätöstiedote 27.2.2023 klo 12.30

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

LOKA-JOULUKUU 2022

Liikevaihto oli 90,0 (65,9) miljoonaa euroa, kasvua 36,6 %.

Käyttökate oli 3,4 (6,2) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 3,7 (9,4) %.

Oikaistu käyttökate oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 4,8 (11,4) % liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 1,1 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,2 (6,1) %.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,26) euroa.

TAMMI–JOULUKUU 2022

Liikevaihto oli 268,0 (239,1) miljoonaa euroa, kasvua 12,1 %.

Käyttökate oli 12,2 (16,6) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 4,6 (7,0) %.

Oikaistu käyttökate oli 13,7 (19,2) miljoonaa euroa eli 5,1 (8,0) % liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 3,5 (6,8) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,3 (2,9) %.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,35) euroa.

Maatuulivoiman hankeportfolio oli vuoden 2022 lopussa yhteensä noin 8 000 MW (9/2022: 3 000 MW).

Tilauskanta vuoden lopussa oli 415 (291) miljoonaa euroa.

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 11.10.2022 liikkeen luovutuksen,
jossa Helen Oy:n tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyivät Enersenselle.

Enersense tiedotti 20.10.2022 tarkentaneensa kasvustrategiansa fokusalueita ja nostavansa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Strategian tarkennettu fokus tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka säilyivät ennallaan.

Yrityskauppa, jolla Enersense osti suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n, saatiin päätökseen 15.11.2022.

Tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoaminen saatiin päätökseen 2.12.2022.

Enersense ja Elisa allekirjoittivat 9.12.2022 30 miljoonan euron projektisopimuksen valokuituverkon rakentamisesta Suomessa.

Katsauskauden jälkeen:

Enersense tiedotti 13.1.2023, että Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt siirtää
Voimatel Oy:tä koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn.

Enersense tiedotti 17.1.2023 allekirjoittaneensa suomalaisen valokuituyhtiö Valoon kanssa noin 35miljoonan euron sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta Suomessa

Enersense tiedotti 23.1.2023, että sen oikaistu käyttökate ylittää ohjeistuksen
(positiivinen tulosvaroitus).

Enersense tiedotti 26.1.2023, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi Anna Miettistä/Ensto Invest ja Carl Haglundia/Veritas.

Enersense tiedotti 15.2.2023, että se vetäytyy Voimatel Oy:n yritysjärjestelystä.

EHDOTUS VAROJEN JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Enersensen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1 649 253,10 euroa. Pääomanpalautusmaksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 5.5.2023 alkaen.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2023 ja maksupäivän 8.11.2023 alkaen.

Tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei ehdotuksen mukaan jaeta osinkoa.

OHJEISTUS TILIKAUDELLE 2023

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Enersensen liiketoimintaympäristön arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Enersense International Oyj:n vuoden 2023 yhtiökokous on määrä pitää tiistaina 4.4.2023. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen.

Enersensen ESEF-tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 10. Raportit ovat sen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/.

WEBCAST

Suomenkielinen webcast median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille pidetään 27.2.2023 klo 14.45 alkaen. Webcastia voi seurata täältä: www.enersense.videosync.fi/q4-2022-result

Tunnuslukuja

10–12/2022

10–12/2021

1–12/2022

1–12/2021

Liikevaihto (1000 EUR)

90033

65909

268037

239110

Käyttökate (1000 EUR)

3367

6188

12210

16639

Käyttökate %

3,7

9,4

4,6

7,0

Oikaistu käyttökate (1000 EUR)

4350

7525

13654

19231

Oikaistu käyttökate %

4,8

11,4

5,1

8,0

Liikevoitto (1000 EUR)

1095

4047

3479

6834

Liikevoitto %

1,2

6,1

1,3

2,9

Kauden tulos (1000 EUR)

-668

3349

-2429

3973

Omavaraisuusaste %

28,8

35,6

28,8

35,6

Nettovelkaantumisaste %

19,0

3,6

19,0

3,6

Oman pääoman tuotto %

-1,1

7,0

-4,3

8,3

Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR

-40,31

-110,60

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR

-39,33

-107,93

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
"Vuotta 2022 leimasivat kiristynyt geopoliittinen tilanne, maailmantalouden epävarmuus sekä Eurooppaa kohdannut energiakriisi, jotka kaikki juontavat juurensa Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittamaan aggressiiviseen hyökkäyssotaan. Tässä liiketoimintaympäristössä kulunut vuosi oli Enersenselle kaksijakoinen. Liikevaihtomme kasvoi 268 (239) miljoonaan euroon ja tilauskanta kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuutta heikensivät muun muassa sodan kerrannaisvaikutukset, joita kasvanut volyymi ei pystynyt kompensoimaan.

Ennakoimme jo kesällä, että koko vuodesta tulee kannattavuusmielessä haastava, ja oikaistu käyttökate (EBITDA), vaikka ylittikin heinäkuussa antamamme päivitetyn ohjeistuksen, jäi 13,7 (19,2) miljoonaan euroon. Perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on johdon työlistan kärjessä ja jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme kehityksen kääntämiseksi. Samaan aikaan voin ilokseni todeta, että panostukset kasvustrategiaamme ovat jo alkaneet heijastua saatuihin tilauksiin. Tilauskantamme kasvoi 42 prosenttia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna ja nousi yhteensä 415 miljoonaan euroon.

Vahva tilauskanta antaa meille hyvät lähtökohdat alkaneelle vuodelle. Tänään julkistetussa taloudellisessa ohjeistuksessamme arvioimme liiketoimintaympäristömme kehittyvän suotuisasti javuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa. Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 12–18 miljoonaa euroa. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat muun muassauuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Kyseisten kehityshankkeiden odotetaan etenevän niin, etteivät ne enää vuonna 2024 rasita kannattavuuttamme, jolloin voimme odottaa käyttökatteen nousevan edelleen.

Harmiksemme Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvio Voimatel-yritysjärjestelystä johti siihen, ettävetäydyimme kaupasta 15.2. Meidän mielestämme yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei olevaikutusta. Strategian toteutus eteni vuonna 2022 usealla rintamalla.

Kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantamme nousi ennätystasolle, kun siihen kirjattiin palvelusopimus liikkeen luovutuksessa Enersenselle siirtyneiden käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta energiayhtiö Helenille. Lokakuussa hankimme suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargersin, jonka ensimmäisestä merkittävästä Ruotsiin toimitettavasta raskaan liikenteen pikalatauskenttiä koskevasta tilauksesta kerroimme joulukuussa. Samoin joulukuussa kerroimme, että Enersense toimittaa tanskalaiselle Bladt Industriesille, joka on johtava eurooppalainen merituulivoimaloiden jalustatoimittaja, rakennekomponentit kolmen merituulivoimalan muuntoasemiin. Olemme noin vuoden panostaneet Enersense Offshoren ylösajoon ja jo tämä ensimmäinen, vuoden 2024 toiselle neljännekselle kestävä projekti työllistää Mäntyluodon tuotantotiloissamme parhaimmillaan noin 300 henkilöä. Kaikkien liiketoiminta-alueidemme perusliiketoimintaan liittyvät tilaukset ovat myös kehittyneet hyvin.

Vahvan perusliiketoiminnan lisäksi haluamme keskittyä hakemaan kasvua merituulivoimaloiden jalustoista, uusiutuvasta energiasta sekä päästöttömästä liikenteestä. Loppuvuoden aikana merituulivoima- ja sähköautojen latausinfraliiketoimintojen saamat tilaukset kertovat hienoista onnistumisista näillä tarkennetun kasvustrategiamme fokusalueilla. Tämän lisäksi olemme tänään raportoineet merkittävästä etenemisestä maatuulivoiman hankeportfolion kehittämisessä. Vuoden 2022lopussa hankeportfolio oli jo noin 8 000 MW, kun se syyskuussa oli noin 3 000 MW. Kun laskemme mukaan myös aurinkovoiman hankekehitysportfoliomme, meillä on salkussamme yhteensä yli8 000 MW:n uusiutuvan energian hankkeita, jotka antavat meille hyvän pohjan edetessämme määrätietoisesti kohti tavoitettamme rakentaa vuoteen 2027 mennessä 600 MW omaa maatuulivoiman ja 100 MW aurinkovoiman tuotantoa.

Omien hankkeidemme lisäksi olemme osaomistajana vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutionsissa, jonka Harjavallassa rakenteilla olevan Suomen ensimmäisen uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin tammikuussa 2023. Näemme vedyn merkityksen vihreässä siirtymässä hyvin merkittävänä niin sähkön varastoinnissa kuin päästöttömän raskaan liikenteen mahdollistamisessa, ja on hienoa olla tukemassa P2X:ää tämän kehityksen toteuttamisessa.

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet 500 miljoonan euron liikevaihdosta ja 100 miljoonan euron kannattavuudesta (käyttökate, EBITDA) vuonna 2027. Kasvun toteuttaminen edellyttää myös pääomapanostuksia. Laskimme joulukuun alussa liikkeelle Enersensen ensimmäisen vaihtovelkakirjalainan, jolla keräsimme yhteensä 26 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. investointeihin ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme iloisia tuesta, jota sekä uudet että aiemmat sijoittajat osoittivat sijoituksillaan Enersenseen ja yhtiömme matkaan eurooppalaisen energiamurroksen mahdollistajana."

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mikko Jaskari, CFO
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa