Lehdistötiedote|28.10.2021

Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien Luukkalan sähköaseman uusintaa

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 28.10.2021 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Empower PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Luukkalan sähköaseman uusimista koskevan urakan. Urakkasopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2023 lopulla.

Luukkalan sähköasema sijaitsee Etelä-Karjalassa, jossa se vahvistaa kantaverkon yhteyksiä ja muun muassa Lappeenrannan alueen sähkönsiirtoa. Urakassa Luukkalan 110 kV:n sähköaseman avokytkinlaitos muutetaan sisäkytkinlaitokseksi hyödyntäen SF6-vapaata kaasueristeistä GIS-laitteistoa.

”Haluamme toimia suunnannäyttäjänä ympäristöystävällisen teknologian hyödyntämisessä. Uudet innovaatiot mahdollistavat, että voimme luopua ilmastolle haitallisesta SF6-eristekaasusta vaiheittain sähköasemien uusimisten yhteydessä. Hyödynnämme SF6-vapaata teknologiaa jo useammassa hankkeessamme ja kunnianhimoinen tavoitteemme on, että kaikki uudet 110 kV:n GIS-kojeistot edustavat uutta, ympäristöystävällistä eristetekniikkaa vuodesta 2025 lähtien”, toteaa Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Enersenselle hanke on tärkeä, koska siinä hyödynnetään SF6-vapaata kaasueristeistä GIS-kytkinlaitosta. ”Enersensen strategia on olla merkittävässä roolissa päästöttömien hankkeiden toteuttamisessa matkalla kohti hiilineutraalia, ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. On hienoa päästä toteuttamaan kyseistä hanketta, joka mahdollistaa meille samalla uuden sähköasema-teknologian oppimista ja soveltamista käytäntöön. Hanke on samalla meille päänavaus GIS-teknologialla toteutettaviin sähköasemiin ja mahdollistaa vastaavien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoamisen muulle asiakaskunnalle”, toteaa Powerin sähköasemaliiketoiminnan johtaja Antti Keskinen.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Jaa