Lehdistötiedote|22.9.2021

Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien Pyhänselkä-Raahe välillä toteutettavia voimajohtojärjestelyitä

Enersense International Oyj Lehdistötiedote 22.9.2021 klo 11.00 Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Empower PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa sopimuksen. Sopimus koskee Pyhänselkä-Raahe välisen kuuden kilometrin pituisen 110 kV:n voimajohdon rakentamista ja sen yhteydessä toteutettavia muutostöitä. Projekti sisältää valmistelu- ja suunnittelutyöt, vanhojen olemassa olevien voimajohtojen purkamisen ja uusien voimajohtojen rakentamisen sekä hankkeeseen sisältyvät muutostyöt. Hanke alkaa välittömästi ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2022. ”Muhoksella sijaitseva hanke vahvistaa alueen kantaverkkoa ja mahdollistaa myös alueelle kaavaillun uuden tuulivoimakapasiteetin tuotannon liittämisen kantaverkkoon”, toteaa Ritva Laine Fingrid Oyj:stä.
Jaa