Pörssitiedote|4.10.2021

Enersense päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 4.10.2021 klo 18.00

Enersense International Oyj:n hallitus on 4.10.2021 hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita yhtiö noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa.

Keskeinen muutos tiedonantopolitiikassa koskee tilausten ja asiakassopimusten julkistamista pörssitiedotteella. Yhtiö ei ole aiemmin määrittänyt tiedonantopolitiikassaan rajaa, jonka ylittävien tilausten ja asiakassopimusten se katsoo muodostavan yhtiölle tiedonantovelvollisuuden. Jatkossa yhtiö tiedottaa sisäpiiritietona pörssitiedotteella uusista tilauksista tai asiakassopimuksista, kun tilauksen tai asiakassopimuksen odotettu arvo on yli kymmenen prosenttia (10 %) Enersense-konsernin edellisen tilikauden liikevaihdosta tai yhtiö katsoo tilauksen tai asiakassopimuksen olevan muulla perusteella olennainen tai strategisesti merkittävä. Tilausten ja asiakassopimusten olennaisuuden arviointi voidaan suhteuttaa edelliseltä tilikaudelta julkaistuun pro forma -liikevaihtoon, joka on laadittu esimerkiksi yrityskaupan johdosta (kuten vuonna 2020 toteutettu Empower-konsernin osto), kun se on tarkasteluhetkellä tarkoituksenmukaista liiketoiminnan koko huomioiden.

Muutos tiedonantopolitiikassa astuu voimaan välittömästi. Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Jaa