Yhtiötiedote|4.5.2021

Enersensen neuvottelut uudesta rahoituskokonaisuudesta päätökseen

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 4.5.2021 klo 10.30

 Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on saanut päätökseen neuvottelut toimintansa rahoituksesta. Yhtiön uusi rahoituskokonaisuus koostuu kahdesta senior-lainasta sekä useasta pankkitakaus- ja laskurahoituslimiitistä. Rahoitusta käytetään toiminnan kehittämiseen sekä käyttöpääoman hallintaan. ("Uusi Rahoitus"). Osana Uutta Rahoitusta sovitut senior-lainat sekä pankkitakaukset ovat Enersensen käytettävissä, kunhan näiden nostamiselle asetetut tavanomaiset edellytykset ovat täyttyneet. 

Yhtiö korvaa 12,7 miljoonan euron lyhytaikaiset rahoituslimiitit osana Uutta Rahoitusta kahdella senior-lainalla, joiden yhteissumma on 12 miljoonaa euroa. Molemmat lainat ovat määrältään 6 miljoonaa euroa ja ne erääntyvät vuonna 2026.

Lisäksi Enersense korvaa osan aiemmista pankkitakauslimiiteistään osana uutta Uutta Rahoitusta neuvotelluilla uusilla pankkitakauslimiiteillä. Enersensellä on jatkossa käytössään yhteissummaltaan 36,9 miljoonan euron pankkitakauslimiitit. Osana Uutta Rahoitusta sovittujen uusien pankkitakauslimiittien yhteissumma on 20 miljoonaa euroa.  

Yhtiöllä on myös jatkossa käytössään yhteissummaltaan 41,5 miljoonan euron laskurahoituslimiitit, joista uusien limiittien kokonaissumma on yhteensä 27 miljoonaa euroa.    

“Olemme iloisia, että olemme saaneet uusia kumppaneita tukemaan toimintamme kehitystä. Liiketoiminnassamme käytettävien limiittien kasvu kertoo, että olemme onnistuneet erinomaisesti lisäämään myyntiämme”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Jaa