Lehdistötiedote|13.5.2022

Enersensen tytäryhtiö Megatuuli ja Valorem yhteistyösopimukseen 1 500 MW:n tuulivoimahankekehityksestä Suomessa

EnersenseInternational Oyj  
Lehdistötiedote 13.5.2022 klo 9.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n tytäryhtiö, maatuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy ja ranskalainen vihreän energian yhtiö Valorem ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää tuulivoimahankkeita Suomeen 1 500 MW:n verran vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi yli 1,5 miljardin euron uusia investointeja Suomeen. Yhteistyösopimus on kolmivuotinen, ja se kattaa uusien tuulivoimahankkeiden kehittämisen lisäksi jo käynnissä olevat yhteiset tuulivoimahankkeet. Aikaisemmin yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä mm. Teuvan/Kurikan Saunamaan, Kauhajoen Suolakankaan sekä Kurikan Kalistannevan ja Matkussaaren tuulivoimapuistojen osalta. Kaikki nämä tuulivoimapuistot, investointimäärältään lähes 500 miljoonan euron hankkeet on jo rakennettu tai ovat parhaillaan rakenteilla.

Jo toteutetuilla ja uusilla hankkeilla on suuri merkitys Suomelle vihreän siirtymän edistämisessä ja sähkön omavaraisuuden nostamisessa nykyisestä tasosta. Toteutuessaan hankkeet tulevat arviolta tuottamaan noin 6 % koko Suomen sähköntarpeesta.

”Kotimainen ja kansainvälinen kiinnostus tuulivoimainvestointeja kohtaan Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja viime kuukausina kiinnostunut on vain lisääntynyt”, toteaa Enersensen tuulivoimakehityksen toimialajohtaja Lauri Lammivaara.

Megatuuli lyhyesti

Enersense osti 1.2.2022 suomalaisen vuonna 2010 perustetun maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiön Megatuuli Oy:n, jonka toiminta painottuu tuulivoimaprojektien alkuvaiheen kehitystyöhön. Megatuulella on parhaillaan käynnissä tai esiselvitysvaiheessa olevia hankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä noin 3 000 MW eri puolilla Suomea. Megatuulen yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämiä ja rakennettuja tai rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita on seitsemän, ja ne koostuvat 41 tuulivoimalasta. Näiden hankkeiden investointiarvo on noin 250 miljoonaa euroa. Ensimmäinen rakentamisvaiheeseen edennyt hanke, Tyrinselkä, on tuottanut tuulisähköä vuodesta 2016 ja se oli valmistumisvuoden jälkeen parhaimman ns. kapasiteettifaktorin omaava tuulivoimapuisto.

Jaa