Pörssitiedote|3.2.2022

Enersensen tytäryhtiön Megatuuli Oy:n yhteistyökumppaninsa kanssa kehittämä tuulipuistokokonaisuus etenee – Megatuuli on sopinut kehitysyhteistyösopimukseen perustuvasta palkkiosta

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 3.2.2022 klo 13.50

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n (“Enersense”) tytäryhtiön Megatuuli Oy:n (“Megatuuli”) keskeisen hankekehityskumppaninsa kanssa kehittämä tuulipuistokokonaisuus on päätetty rakentaa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Päätöksen toteutuessa Megatuuli on oikeutettu sen ja kyseisen hankekehityskumppanin välillä solmittuun kehitysyhteistyösopimukseen perustuvaan vuosien 2022–2025 aikana erissä maksettavaan palkkioon. Vuoden 2022 aikana palkkio vaikuttaisi Enersensen liikevoittoon arviolta yhteensä 5–6 miljoonaa euroa. Lisäksi Enersense arvioi, päivittäen aikaisemmin ilmoittamaansa arviota, että nyt kyseessä olevan kokonaisuuden rakentamisvaiheen toteutuessa sekä Megatuulen tiettyjen muiden äänivallattoman osakesarjan kohteeksi tulevien projektien tuottojen arvioidaan yhteensä vaikuttavan Enersensen liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä noin 30–40 miljoonaa euroa. Kyseisten hankkeiden tuotot jakautuvat Enersensen ja Megatuulen äänivallattoman osakesarjan omistajien kesken.

Rakentamisvaiheen toteuttaminen on ehdollinen Megatuulen hankekehityskumppanin sopimille tavanomaisille ennakkoehdoille, joiden arvioidaan täyttyvän helmikuussa 2022.

Megatuuli on vastannut kokonaisuuden alkuvaiheen hankekehitystyöstä, mm. esiselvityksistä, maanvuokrasopimusten varmistamisesta, kaavoituksesta sekä yva- ja rakennuslupaprosesseista ”rakentamista vaille valmiiksi” - vaiheeseen. Muilta osin kehitystyöstä on vastannut Megatuulen hankekehityskumppani.

Tuulivoimakehityksen toimialajohtaja, Lauri Lammivaara, Enersense International Oyj:

”Tuulipuistojen kehitys on pitkäjänteistä toimintaa. Megatuuli on tehnyt hedelmällistä yhteistyötä asukkaiden, maanomistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa jo useamman vuoden ajan. Tuulivoiman myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle ovat suuret ja onkin hienoa olla luomassa päästötöntä yhteiskuntaa. Suuri kiitos kuuluu myös Megatuulen ammattitaitoiselle ja energiselle tuulivoimatiimille, joka on saanut kaiken tämän aikaiseksi.”

Toimitusjohtaja, Jussi Holopainen, Enersense International Oyj:

”Tuulipuistohankkeet ovat hyvä esimerkki Megatuulen ja sen yhteistyökumppaneiden vastuullisesta, laadukkaasta ja pitkäjänteisestä tuulivoimahankkeiden kehitystyöstä. Megatuulen hankinnan myötä Enersensellä on nyt uusia, kokeneita ja näkemyksellisiä osaajia kehittämässä palveluitamme sekä ymmärrystämme ja osaamistamme tuulivoiman koko arvoketjussa. Maatuulivoiman tuotanto Suomessa tulee kasvamaan moninkertaiseksi lähivuosina, ja odotan innolla uusien tuulivoimahankkeiden etenemistä.”

Palkkioiden suoritus on ehdollinen tietyille muun muassa hankkeiden rakentamiseen ja sähköistykseen liittyvien vaiheiden toteutukselle mikä voi vaikuttaa tuloutusten realisoitumiseen ja niiden aikatauluun Megatuulesta ja Enersensestä riippumattomalla tavalla. Lisäksi Megatuuli on sitoutunut tavanomaisiin määräyksiin koskien suorittamaansa työtä koskevaa vastuuta sekä merkittäviin sopimussakkoihin, mikäli tietyt tuulipuistohankkeen toteutusvaiheet viivästyvät sen vastuualueeseen liittyvistä seikoista johtuen.

Enersense tiedotti 20.12.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n. Kaupan toteutumisesta Enersense tiedotti 1.2.2022. Samalla Enersense on tiedottanut, että osakekaupan arvioidaan nostavan Enersensen rahoitusasemaa vuonna 2022 ja parantavan Enersensen tuloksentekokykyä pitkällä aikavälillä. Megatuulen tiettyjen, äänivallattoman osakesarjan kohteeksi tulevien projektien myyntituottojen arvioitiin tuolloin vaikuttavan Enersensen liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä yhteensä noin 20–40 miljoonaa euroa. Näistä hankkeista, mukaan lukien nyt rakentamisvaiheeseen mahdollisesti etenevä kokonaisuus, jaettavan voiton osalta Enersensen osuus on noin kolmanneksen ja äänivallattomien osakkeiden omistajiksi jäävien myyjien osuus noin kaksi kolmasosaa. Ensimmäisten hankkeiden arvioitiin tuloutuvan vuoden 2022 aikana. Muiden Megatuulen hankkeiden arvioidaan tuloutuvan vuodesta 2024 alkaen. Näistä muista hankkeista Enersensen osuus tilikauden voitosta on 100 prosenttia.

Jaa