Pörssitiedote|29.4.2022

Korjaus Enersensen 29.4.2022 julkaisemaan pörssitiedotteeseen

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 29.4.2022 klo 18.50

Enersensen 29.4.2022 julkaiseman pörssitiedotteen tunnuslukutaulukon viimeisen sarakkeen otsikko oli virheellinen. Otsikossa luki 1–3/2021, kun oikea teksti on 1–12/2021. Korjattu taulukko on seuraava:

Tunnuslukuja

1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR) 53 787 53 308 239 110
Käyttökate (1000 EUR) 5 410 1 682 16 639
Käyttökate % 10,1 3,2 7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) 5 479 2 565 19 231
Oikaistu käyttökate % 10,2 4,8 8,0
Liikevoitto (1000 EUR) 3 227 -619 6 834
Liikevoitto % 6,0 -1,2 2,9
Kauden tulos (1000 EUR) 1 129 -1 331 3 973
Omavaraisuusaste % 42,3 24,0 35,6
Nettovelkaantumisaste % 22,1 16,2 3,6
Oman pääoman tuotto % 2,5 7,0 8,3
Osakekohtainen tulos EUR 0,10 -0,12 0,35

Alla korjattu pörssitiedote kokonaisuudessaan:

Enersense International Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Tulos parani merkittävästi - vihreän energian yritysjärjestelyt onnistuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa
www.enersense.fi/sijoittajalle.


Tammi-maaliskuu 2022

• Liikevaihto 53,8 (53,3) miljoonaa euroa, kasvua 0,9 %

• Käyttökate 5,4 (1,7) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 10,1 (3,2) %

• Liikevoitto 3,2 (-0,6) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 6,0 (-1,2) %

• Tilauskanta vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 295,5 (309,0) miljoonaa euroa

• Oikaistu käyttökate 5,5 (2,6) miljoonaa euroa eli 10,2 (4,8) % liikevaihdosta


Ohjeistus tilikaudelle 2022

Yhtiö toistaa taloudellisen ohjeistuksensa, jonka mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 15–20 miljoonaa euroa vuonna 2022. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2022 tulosta rasittavat panostukset uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi investoinnit kasvavaan merituulivoimaan vaikuttavat tulokseen.


Tunnuslukuja

1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR) 53 787 53 308 239 110
Käyttökate (1000 EUR) 5 410 1 682 16 639
Käyttökate % 10,1 3,2 7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) 5 479 2 565 19 231
Oikaistu käyttökate % 10,2 4,8 8,0
Liikevoitto (1000 EUR) 3 227 -619 6 834
Liikevoitto % 6,0 -1,2 2,9
Kauden tulos (1000 EUR) 1 129 -1 331 3 973
Omavaraisuusaste % 42,3 24,0 35,6
Nettovelkaantumisaste % 22,1 16,2 3,6
Oman pääoman tuotto % 2,5 7,0 8,3
Osakekohtainen tulos EUR 0,10 -0,12 0,35


Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

”Vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli Enersenselle tuloksellisesti historian paras alkuvuosi. Saavutimme 53,8 (53,3) miljoonan euron liikevaihdon (+ 0,9 %) ja 5,5 (2,6) miljoonan euron oikaistun käyttökatteen (+ 113,6 %). Liikevoitto parani merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,2 (-0,6) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali nousi 6,0 (-1,2) %:iin.

Vuosi 2022 on alkanut monella tavalla poikkeuksellisessa ympäristössä. Koronapandemia on yhä kiusanamme ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt kaikkia. Enersenselle on ollut erityisen tärkeää tukea ukrainalaisia kollegoitamme ja heidän perheitään kriisin keskellä.

Sodan myötä inflaatioluvut ovat entisestään olleet nousussa, monissa maissa hyvinkin jyrkästi, ja materiaalien toimitusketjuissa esiintyy paikoin haasteita. Olemme pystyneet toimimaan tässä ympäristössä tähän asti kuitenkin kohtuullisesti. Seuraamme tilannetta luonnollisesti kokoajanja pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla selviämme jatkossakin haastavassa maailmanmarkkinatilanteessa.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana Enersense on jo pitkään ollut keskeisessä roolissa mahdollistamassa vihreää siirtymää. Venäjän hyökkäyssodan myötä irtaantuminen Venäjän öljy-, kaasu- ja kivihiilituotannosta saa uutta vauhtia. Energiaomavaraisuus ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä etenevät nyt ja lähivuosina nopeasti. Näissä hankkeissa Enersensellä on merkittävä rooli. Olemme mukana niin energian tuotantoon, siirtoon, tehokkuuteen kuin varastointiinkin liittyvissä hankkeissa laaja-alaisesti aina suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapidosta huoltoon. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat alkuvuodelta esimerkiksiFingridin voimajohtourakan voittaminen Kuopiossa sekä S-ryhmän tuulivoimapuistojen kunnossapitosopimus, jonka myötä Enersensellä on huollettavana jo puolet koko Suomen tuulivoimapuistojen sähköverkoista.

Enersensen mahdollisuuksiin vastata vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden vauhdittamiseen merkittävän lisän tuovat myös alkuvuodesta loppuun saatetut yritysjärjestelymme, jotka olivat hyvin ajoitettuja ja onnistuneita. Tuulivoimatuotannon arvoketjussa otimme suuren askeleen, kun 1.2.2022 hankimme maatuulivoiman hankekehitysyhtiön Megatuuli Oy:n. Megatuuli täydentää ja tukee Enersensen vahvaa palveluvalikoimaa ja pystymme kehittämään, rakentamaan ja huoltamaan tuulivoimapuistoja sekä tulevaisuudessa tavoitteenamme on myös jäädä omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa. Vuoteen 2025 mennessä Megatuulen tavoitteena on yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittää ja rakennuttaa 1 000 megawattia tuulivoimaa. Kaikkiaan Megatuulella on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnissä tai esiselvitysvaiheessa noin 3 000 megawattia tuulivoimahankkeita.

Myös 14.2. toteutunut sijoituksemme vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutions Oy:hyn oli merkittävä ja tukee vahvasti Enersensen strategiaa. Tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen ja meillä on vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Noin 16 prosentin omistuksen lisäksi sijoitus antaa meille ensisijaisen kumppanuuden mahdollisuuden Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennustöissä sekä laitoksen valmistuttua kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Vety on meille ja koko Suomelle suuri mahdollisuus, ja on hienoaolla mukana luomassa vetymarkkinaa Suomeen.

Enersensen osaava noin 2 000 ammattilaisen henkilöstö on saanut alkuvuodesta tukea ja täydennystä paitsi yritysjärjestelyiden myötä myös uusin rekrytoinnein. Toivotan kaikki uudet kollegat tervetulleiksi Enersenseen matkalle kohti vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta. Samalla kiitän jokaista enersenseläistä vahvasta työpanoksesta monin tavoin haastavassa maailmanajassa – yhdessä tästäkinmennään eteenpäin.”

Pori, 29.4.2022
Enersense International Oyj
Hallitus


Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Liiketoimintakatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2022

Enersense julkaisee vuonna 2022:

  • tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 4.8.2022
  • tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen 28.10.2022

Pääomamarkkinapäivä 3.5.2022

Osakkeenomistajille, sijoittajille, analyytikoille sekä pankkien ja median edustajille suunnattu pääomamarkkinapäivä järjestetään 3.5.2022 klo 13–16. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä: https://enersense.videosync.fi/2022-cmd.

Tilaisuuteen Helsingin keskustassa, Sanomatalon Studio Elielissä voidaan tämän hetken arvion mukaan ottaa paikalle max. 40 henkilöä. Analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille tarkoitetut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään:
tommi.manninen@enersense.com.

Jaa