Strategia

Strategia

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää strategiasta