5G-ratkaisut avainasemassa energiamurroksen mahdollistamisessa

Digitalisaatio ja erilaiset energiatehokkaat tietotekniset ratkaisut ovat avainasemassa yhteiskunnan energiamurroksen mahdollistamisessa sekä päästövähennysten saavuttamisessa eri sektoreilla. Energiamurros vaatii yhä enemmän ajantasaista ja nopeampaa tiedonsiirtoa, ja yhteiskunnan tietoverkkoinfrastruktuuri on keskeisessä roolissa muun muassa tuottavan teollisuuden uudistamisessa tehokkaampaan ja kestävämpään suuntaan.

FiCom ry:n mukaan ICT-sektorin sähkönkulutus lisääntyy ja lisääntyminen johtuu mobiilidatan käytön kasvusta, joka on Suomessa kuusinkertaistunut vuosien 2015 ja 2021 välillä. Samalla kuitenkin energiatehokkuus on parantunut merkittävästi ja datansiirron sähkönkulutus on laskenut yli 75 % samalla aikavälillä. Erot nettiyhteystekniikoiden energiankulutuksessa ovatkin valtavat ja erityisesti 5G-teknologian energiankulutuksen on arvioitu olevan jopa 90 % vähäisempää liikkuvaa bittiä kohden aiemman sukupolven teknologioihin verrattuna. Datamäärät kasvavat jatkuvasti, mutta 5G-teknologian energiatehokkuuden ansiosta datansiirtoon liittyvät päästöt eivät kasva samassa suhteessa.

5G-teknologiaan perustuvat ratkaisut tukevat yhteiskunnan kestävää kehitystä ja voivat vähentää päästöjä monella eri sektorilla, esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä. 5G-teknologia mahdollistaa tehokkaamman tiedonsiirron, ennakoinnin, automaation sekä reaaliaikaisen datan hyödyntämisen päätöksenteossa, minkä avulla voidaan saavuttaa säästöjä sekä kustannuksissa että päästöissä.

”Erilaisilla energiatehokkailla tietoteknisillä ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä moninkertaisesti niiden aiheuttamiin päästöihin verrattuna. 5G-ratkaisuilla voidaankin muun muassa korvata tekemistä, jonka hiilijalanjälki olisi moninkertainen. Esimerkiksi toimivat ja nopeat etäyhteydet vähentävät tarvetta liikkumiselle, mikä puolestaan vähentää liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. 5G mahdollistaa myös erilaiset älyratkaisut, joilla pystytään vähentämään ympäristön kuormitusta monin tavoin”, toteaa Enersensen Connectivity Operations -liiketoiminnan johtaja Miika Erola.

Enersensellä on vahva asema ja osaaminen tietoverkkojen rakentamis- ja suunnittelupalveluiden toimittajana Suomessa ja kattavaa kokemusta 5G-verkoista yhteistyössä yhteistyökumppaniemme kanssa.

”Vuonna 2021 solmimme runkosopimuksen Nokian kanssa, jonka mukaisesti olemme tänäkin vuonna toteuttaneet 5G-verkon rakentamispalveluita Itä- ja Pohjois-Suomessa. Sopimuksen mukaiset työt jatkuvat vielä ensi vuonna. Kaiken kaikkiaan toteutamme vuosittain noin 6 000 erikokoista mobiili- ja kiinteän verkon rakentamisprojektia”, Erola kertoo.

Enersensen tavoitteena on kasvattaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen osuutta konsernin liikevaihdosta 75–80 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Kyseisiin ratkaisuihin luetaan Enersensellä myös Connectivity-segmentin 5G-hankkeet niiden energiatehokkuuden vuoksi.

Jaa