Enersense Pörssisäätiön syyskuun yhtiö

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen oli Pörssisäätiön haastateltavana, kun Enersense International Oyj sai kunnian olla esittelyssä syyskuun yhtiönä. Holopaiselta kysyttiin haastattelussa mm. vihreästä siirtymästä ja sen mahdollisuuksista:

Olitte ensimmäisiä yrityksiä, joka puhui vihreästä siirtymästä. Strategianne tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Meillä on erittäin laaja vihreän siirtymän tarjoama, ja pystymme vastaamaan kysyntään monesta eri kulmasta. Ehdottomasti monipuolisuus on iso vahvuutemme ja kykenemme tekemään laajojakin kokonaisuuksia aina suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapidosta huoltoon. Avainasemassa tässä kaikessa on tietysti osaava ja motivoitunut henkilöstömme, joka on pystynyt yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemään laadukasta ja oikein aikataulutettua työtä. Olemme yhtiönä myös riittävän kokoinen ja uskottava toimija, joka kykenee tekemään myös nopeita päätöksiä tilanteen niin vaatiessa.

Lue koko haastattelu Pörssisäätiön verkkosivulta.

Kuva: Roope Permanto

Jaa