Enersensen huollossa ja kunnossapidossa noin puolet koko Suomen tuulipuistoista

Enersensellä on vahva rooli ja osaaminen Suomen tuulipuistojen huollossa ja kunnossapidossa. Enersense tarjoaa palveluita tuulipuistojen sähköasemien, voimajohtojen ja sisäverkon kunnossapitoon, viankorjaukseen sekä käytön johtoon ja valvontaan. Enersensen huollossa ja kunnossapidossa on noin puolet Suomen tuulipuistojen sähköverkoista.

”Tuulivoimatuotanto kasvoi Suomessa viime vuonna merkittävästi. Tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaan Suomeen rakennettiin 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia ja samalla tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 prosentilla aiemmasta. Enersensen rooli tässä kasvussa paitsi suunnittelijana ja rakentajana myös kunnossapitäjänä ja huoltajana on merkittävä”, toteaa Enersensen Topias Koskela.

Enersense tekee yhteistyötä useiden tuulivoimatoimijoiden kanssa aina asiakkaan kokonaistarpeet huomioiden. Viime ja tänä vuonna käyttöön otetuissa/otettavissa useissa Ilmatar Service Oy:n hankkeissa (mm. Louhukangas-Alajärvi & Louhukangas-Möksy, Rasakangas, Voimamylly, Puskakorpi, Pahkakoski, Jäkäläkangas, Isokangas, Västervik) Enersense toimii kokonaisvaltaisena käytön ja kunnossapidon kumppanina. Lisäksi Enersense solmi Ilmattaren Joroisissa kevään aikana sähköistettävän 5 megawatin aurinkovoimalan kunnossapitosopimuksen.

’’Yhteistyö on ollut sujuvaa ja kommunikointi on toiminut yleisesti hyvällä vasteella. Palvelut on toimitettu luotettavasti ilman yllättäviä käänteitä. Palvelunkuvaukset ja hinnoittelurakenteet on toteutettu yksiselitteisesti ja niiden toteutumaa on helppo seurata,’’ kommentoi Ilmatar Servicen toimitusjohtaja Seppo Hakola.

Enersense solmi käytön, kunnossapidon ja viankorjauspalveluiden sopimuksia myös muiden uusien ja vanhojen tuulivoima-asiakkaiden kanssa vuonna 2022 kymmenen tuulivoimapuiston verran.

”Olemme iloisia ja tyytyväisiä, että niin moni keskeinen tuulivoiman kehittäjä ja tuottaja Suomessa on valinnut meidät kumppanikseen edistämään ja ylläpitämään uusiutuvan energian tuotantoa. Olemme vahvasti yhdessä sitoutuneet edistämään puhtaampaa tulevaisuutta ja päästöttömiä energiaratkaisuja”, Topias Koskela toteaa.

Jaa