Enersensen ja UPM Kymmenen välinen yhteistyö laajenee Pietarsaaren sellutehtaalle

Enersensen Smart Industry -liiketoiminta on valittu UPM Kymmene Oyj:n kumppaniksi tuottamaan keskuskorjaamopalveluita UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan tiloihin.

Nyt solmitulla sopimuksella laajennetaan pitkään kehittynyttä yritysten välistä yhteistyötä kattamaan myös UPM:ltä siirtyviä liiketoimintoja Pietarsaaren sellutehtaan puolelta. Samalla UPM-Kymmene Oyj:n kyseisen toiminnon henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Enersensen palvelukseen 6.12.2021 alkaen.

”Nyt saavutetun kumppanuuden hengen mukaisesti lähdemme rakentamaan Enersensen uutta toimintaympäristöä Pietarsaaren alueelle. Koemme, että tämä uusi kumppanuus mahdollistaa hyvinkin lyhyellä aikavälillä saavutettavia etuja molemmille osapuolille, ja tämän varaan toimintamme kehittäminen on helppo rakentaa. Näemme nimenomaan suuren potentiaalin Pietarsaaren ja sen lähialueiden asiakkuuksissa, joille tämä kumppanuus antaa elinvoimaisen kasvuympäristön. Kiitos UPM osoittamastanne luottamuksesta”, kiteyttää Enersensen Smart Industry -liiketoiminnan johtaja Jaakko Leivo.

”Yhteistyö Enersensen kanssa on meille hieno mahdollisuus kehittää keskuskorjaamopalveluita tulevaisuudessa. Olemme iloisia, että löysimme hyvän yhteistyökumppanin, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa sekä luoda niin sanotusti vanhoina työntekijöinä siirtyville ammattilaisille hyvän mahdollisuuden siirtyä uuden, luotettavan työnantajan palvelukseen”, kertoo UPM:n tehdasintegraatin ja Pietarsaaren sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd.

Jaa