Tulevaisuuden osaajia tutustumiskäynnillä Nuojuankankaan sähköasemalla

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoita kävi marraskuussa tutustumiskäynnillä Nuojuankankaan uuden sähköaseman työmaalla Enersensen vieraana. Opiskelijoiden mielestä vierailu oli hyödyllinen, sillä kokonaiskuva sähköasemasta on helpompi hahmottaa, kun on nähnyt sellaisen.

”Tällaiset vierailut ovat opiskelijoille todella tärkeitä, sillä tutustumiskäynneillä saadaan parhaiten kosketuspintaa opiskeltavaan alaan”, painottaa opettaja Esa Silomaa.

Enersenseltä vieraita oli ottamassa vastaan Nuojuankankaan työmaapäällikkö Markus Heikonen. Heikonen esitteli opiskelijoille rakentumassa olevaa sähköasemaa, kertoi sähköasemaprojekteista sekä alan työmahdollisuuksista ja tulevaisuuden tarpeista. Itse sähköaseman näkemisen lisäksi vierailu olikin opiskelijoille mahdollisuus nähdä, että millaisia töitä ala tarjoaa tulevaisuudessa ja mitä työnantajia alalta löytyy.

Oppilaitosyhteistyö ja omien alojensa tulevien ammattilaisten kohtaaminen on Enersenselle tärkeää.

”Oli hienoa päästä esittelemään työmaata, yritystämme ja omaa työuraani, joka on alkanut juuri Oulun ammattikorkeakoulun ja silloisen Empowerin yhteistyöstä. Tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä sekä opiskelijoiden että yrityksen kannalta, sillä saamme samalla tilaisuuden kertoa tulevaisuuden tekijöille millaisia me enersenseläiset olemme ja mitä me teemme”, Heikonen kertoo.

Jaa