Fingrid-lehti: Sähkötyömaiden turvallisuus paranee koordinoinnilla ja kommunikaatiolla

Useat työryhmät toimivat rinnakkain kantaverkon työmaalla ja kaikkien on tiedettävä tarkasti, millaisia tehtäviä on menossa ja missä vaiheessa. Turvallisuutta varmistetaan kantaverkkoyhtiö Fingridissä esimerkiksi niin, että ilmoitus lisätyömaadoituksen tarpeesta tuli pakolliseksi kesäkuun alusta, kertoo Fingrid artikkelissaan 27.11.2023.

Fingridin yhteistyökumppanin Enersensen HSEQ-vastaava Paavo Kaija toteaa, että kommunikaation tärkeys kaikessa tekemisessä on korostunut vihreän siirtymän myötä. Mitä enemmän uusiutuvaan energiaan investoidaan ja uudenlaisia tuotantolaitoksia rakennetaan, sitä enemmän on työmaita ja eri toimijoita.

”Esimerkiksi tuulivoimahankkeissa tehdään paljon uudenlaisia asennuksia ja toimitaan rinnakkain. Enää ei rakenneta vain yhtä johtoa, sillä tarvitaan monia liitäntöjä ja haaroja, joita saatetaan tehdä yhtä aikaa. Se tarkoittaa, että kaikkien pitää keskittyä entistä tarkemmin myös turvallisuuteen ja jakaa tietoa”, Kaija painottaa.

Henkilöturvallisuus on kaiken työn perusta Fingridin työmailla. Kun työskennellään suurjännitteiden kanssa, ei yhteenkään onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen ole varaa. Turvavarusteet, turvaetäisyydet jännitteisistä osista, oikeat työtavat ja ohjeiden noudattaminen ovat keskeisiä asioita, jotta tapaturmilta ja onnettomuuksilta vältyttäisiin ja tämän vuoksi Fingrid järjestää suurjännitteisten laitteiden kanssa työskenteleville erillisiä sähköturvallisuuskoulutuksia.

”Lakisääteiset sähköturvallisuuskoulutukset eivät ole suurjännitepuolelle meidän mielestämme riittävän kattavia, joten otamme omiin koulutuksiimme lisäpainotuksia myös ilmenneiden haasteiden mukaan. Siksi kaikki läheltä piti -tapaukset ja muut huomiot on tärkeä tuoda tietoomme”, kertoo Fingridin sähkölaitteiston käytön johtaja Jani Pelvo.

Muiden työryhmien huomioiminen kuuluu myös olennaisesti työmaan turvallisuuteen. Etenkin isoilla työmailla työtehtävät on sovitettava yhteen siten, että kaikkien on turvallista työskennellä. Koordinointi ja kommunikaatio ovat tärkeitä asioita vahinkojen ehkäisemisessä.

Työryhmän sisällä perehdyttäminen on iso osa työturvallisuuden varmistamista. Enersensellä työmaapalaverien määrää on lisätty. Myös kansainvälinen, vaihtuva työvoima on huomioitu palavereissa.

”Työmaapalaveri pidetään joka aamu, eikä vain työmaan alkaessa. Jokainen työtehtävä käydään erikseen läpi, eli kokonaisuus puretaan perehdytyksessä pieniin osiin. Käytämme nykyisin myös runsaasti kuvia työsuunnitelmissa, jotta puutteet yhteisessä kielessä eivät vaikuttaisi turvallisuuteen. Suomalainen koodisto poikkeaa kansainvälisestä, mutta kuvat ovat selkeitä ja yksiselitteisiä”, Kaija kertoo.

Henkilöturvallisuuden lisäksi yksi kriittinen turvallisuusasia, jota Fingrid haluaa erityisesti painottaa, on lisätyömaadoituksien suunnittelu. Palveluntuottajat ovat tehneet lisätyömaadoitussuunnitelmia sähkötyömailla jo vuosia, mutta kesäkuun alusta lisätyömaadoituksen tarve lisättiin sähköisen turvallisuusilmoituslomakkeeseen omaksi pakolliseksi kohdakseen. Lisätyömaadoittaminen onkin tärkeä turvatoimi, jolla voidaan varmistaa suurjännitelaitteistoissa työkohteen jännitteettömyys ja poistaa työn alla olevien työkohteiden vaarallisia latausjännitteitä.

Fingridin artikkelin aiheesta voit lukea täältä: https://www.fingridlehti.fi/sahkotyomaiden-turvallisuus-paranee-koordinoinnilla-ja-kommunikoinnilla/

Jaa