Henkilöstötyytyväisyys ja työturvallisuus Smart Worksin kasvun keskiössä

Enersensen teollisuusdivisioonaan kuuluva liiketoiminta-alue Smart Works on teollisuuden projektitoimituksiin erikoistunut yksikkö, jonka palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa putkistojen valmistus ja asennus, vaativat laiteasennukset sekä teollisuuden pintakäsittelytyöt. Liiketoiminta-alue työllistää noin 400 henkilöä ja toimintaa on tarkoitus seuraavina vuosina laajentaa Suomesta myös muihin pohjoismaihin. Smart Worksin tavoitteena on kasvaa ja kehittyä merkittäväksi projektien kokonaistoimittajaksi, erityisesti vihreää siirtymää edistävissä teollisuusprojekteissa.

Vuosi 2023 oli useilla mittareilla menestystarina Smart Works -liiketoiminnan osalta. Strategian mukainen kasvu teollisuuden projekteissa saavutettiin ja jopa ylitettiin. Kasvusta ja menestyksestä huolimatta myös parannettavaa löytyy ja yksi tärkeimmistä teemoista vuodelle 2024 onkin työturvallisuuden kehittäminen.

”Turvallisuus on meillä kaiken tekemisen perusta. Teemme jatkuvaa työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja se onkin jo tuottanut toivotunlaisia tuloksia ja turvallisuuden tasoa on saatu nostettua. Tästä indikoi myös liiketoiminta-alueen tapaturmaton alkuvuosi, siitäkin huolimatta, että töitä on tehty ennätyksellisen paljon ensimmäisen kvartaalin aikana”, kertoo Smart Works -liiketoiminnan operatiivinen johtaja Mikko Lampinen.

Yksi työturvallisuutta edistävä tekijä on lisääntyneet havainnot työmailta.

”Parhaat havainnot ovat niitä, jotka tulevat työntekijöiltä työnsä ohesta, sillä he tuntevat parhaiten työnsä riskit ja vaarat. Uskon turvallisuushavaintojen, keskustelun sekä tiedonjakamisen olevan tehokas keino strategiamme toteuttamisessa työturvallisuuden saralla. Tehty havainto Norjassa tukee työturvallisuutta myös Suomessa”, toteaa HSE-päällikkö Jari-Matti Manninen.

Liiketoiminnan kasvaessa myös henkilöstön tarve on kasvanut ja rekrytointeja tehtiin vuonna 2023 paljon eri ammattiryhmiin. Tehdyillä rekrytoinneilla on vahvistettu eritoten HSE- ja laatuosaamista, sekä parannettu kyvykkyyttä toimittaa yhä laajempia projektikokonaisuuksia teollisuuden tarpeisiin. Henkilöstömäärän kasvaessa on tärkeää panostaa myös työhyvinvointiin ja laadukas perehdytys ja koulutus on tässä yksi tärkeistä tekijöistä.

”Henkilöstön kasvun myötä tulemme panostamaan erityisesti koulutuksiin, perehdytyksiin ja johtamiskäytäntöihin, ja näin varmistamaan henkilöstön jaksaminen ja viihtyminen. Henkilöstötyytyväisyys onkin ollut meillä jo pitkään konsernin huipputasoa ja tähän haluamme ehdottomasti panostaa myös jatkossa”, Lampinen toteaa.

”Näistä lähtökohdista on ollut hyvä aloittaa vuosi 2024 ja uskon vahvasti siihen, että tämä positiivinen vire ja kasvutarina jatkuu vielä pitkään”, hän lisää.

Jaa