Tarjouslaskenta käy kuumana – kiinnostus tuulivoimaan on nyt kovaa

Tänään vietetään Maailman tuulivoimapäivää, Global Wind Dayta. Kiinnostus tuulivoimaan on jo pitkään ollut kasvussa, mutta maailmanpolittiinen tilanne ja tarve energiaomavaraisuuteen on lisännyt kierroksia vihreään siirtymään tuntuvasti lisää. Kyselyitä sekä maa- että merituulivoimaan tulee nyt ennätystahtia ja tarjouslaskenta käy kuumana, osin jopa ylikierroksilla.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut Suomen maatuulivoiman kapasiteetin kasvavan nykyisestä vajaasta 4000MW:sta yli 14000MW:iin vuoteen 2030 mennessä. Kasvuvauhti on kova ja on mahdollista, että se on vielä ennustettakin ripeämpi. RePowerEU-hanke lisää tuulivoimainvestointeja ja nopeuttaa hankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Enersensellä on merkittävä rooli maatuulivoimassa hankekehittäjänä, rakentajana, kunnossapitäjänä ja huoltajana. Strategiamme mukaisesti jatkossa haluamme olla mukana myös omistajana ja energiantuottajana. Tällä hetkellä Enersensellä ja sen kumppaneilla on hankekehityksen eri vaiheissa käynnissä 3000MW:n hankkeet ja vuoteen 2027 mennessä tarkoituksena on rakentaa Enersensen omaa energian tuotantoa 600MW:a. Suomen kaikkien tuulipuistojen sähköverkoista puolet on tällä hetkellä Enersensen huoltosopimuksen piirissä.

Myös merituulivoimassa kasvunäkymät ovat mittavat. EU:n tavoitteena on nostaa merituulivoiman tuotanto nykyisestä 12GW:sta 300GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Tässäkin aikataulu saattaa nopeutua merkittävästikin, jos aiotut investoinnit lähtevät suunnitellusti etenemään.

Merituulivoimassa Enersense on edelläkävijä koko maailmankin mittakaavassa. Enersense Offshore Oy on valmistanut maailman ensimmäiset vaativiin jääolosuhteisiin soveltuvat merituulivoimalan jalustat sekä kelluvat jalustat, jotka on helppo kuljettaa merelle. Merituulivoiman investointien osuessa samalle ajankohdalle maailmalla tulee pula kuljetusaluksista ja nostureista, joilla valtavia jalustoja siirretään, jolloin kelluva jalustaratkaisu tulee olemaan erittäin merkittävässä etulyöntiasemassa.

Maailman tuulivoimapäivällä on merkittävä symbolinen arvo vihreän siirtymän konkreettisena esimerkkinä. Toivotan mukavaa tuulivoimapäivää kaikille – tehdään maailmasta entistä vihreämpi turbiini kerrallaan!

 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja, Enersense International Oyj

Jaa