Tyrinselän tuulivoimapuistot esimerkki Enersensen vahvasta tuulivoimaosaamisesta

Enersensen Power-liiketoiminta on ollut jo vuosia mukana Lounais-Hämeeseen Tyrinselälle nousseiden kahden tuulivoimapuiston toiminnassa: ensin rakentamisessa ja sittemmin operoinninaikaisessa huoltotoiminnassa ja ylläpidossa. Enersensen helmikuussa 2022 ostama tuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy taas on aikanaan löytänyt Tyrinselän tuulivoimapuistoalueet ja vastannut tuulivoimapuistokokonaisuuden alkuvaiheen hankekehitystyöstä sekä toiminut vähemmistöosakkaana kummankin tuulivoimapuiston projektiyhtiössä. Nyt Megatuuli on päättänyt luopua vähemmistöosakkuudestaan ja keskittyä uusien tuulivoimahankkeiden etsimiseen ja kehittämiseen Suomessa.

Lounais-Hämeessä Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä sijaitseva Tyrinselkä on tuuliolosuhteiltaan Suomen parhaita. Alueelle vuonna 2016 valmistunut Tyrinselkä 1 -tuulivoimapuisto oli useamman vuoden valmistumisensa jälkeen kapasiteettifaktorilla mitattuna Suomen sähköntuotannollisesti tehokkain tuulivoimapuisto. Tyrinselkä 1 käsittää neljä Jokioisissa sijaitsevaa 3,0 megawatin voimalaa. Loppuvuodesta 2021 valmistunut Tyrinselkä 2 koostuu yhdestä Humppilassa ja kolmesta Ypäjällä sijaitsevasta 4,2 megawatin voimalasta.

”Tyrinselän tuulivoimapuistot ovat hyvä esimerkki nykyisen Enersensen vahvasta osaamisesta tuulivoiman koko arvoketjussa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä niin alueen asukkaiden, maanomistajien kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa useiden vuosien ajan, ja tuulivoimapuistojen myönteiset vaikutukset lähialueille ovat suuria. Kunnille hankkeet tuovat kiinteistöverotuloa ja maanomistajille maanvuokratuloa. Lisäksi alueen metsäkiinteistöjen arvo on noussut. Humppilaan ja Ypäjälle peruskorjattiin ja rakennettiin lähes kymmenen kilometriä teitä uusia tuulivoimaloita varten, mikä hyödyntää alueen kaikkia metsänomistajia muun muassa metsähakkuissa”, toteaa Enersensen tuulivoimakehityksen toimialajohtaja Lauri Lammivaara.

Jaa