Useita merkittäviä tuulipuistojen kunnossapitosopimuksia Enersenselle

Enersense PN Oy on solminut vuoden ensimmäisellä puoliskolla useita merkittäviä tuulipuistojen käyttö- ja kunnossapitosopimuksia. Enersense vastaa yli puolesta koko Suomen tuulivoimakapasiteetin käytöstä ja kunnossapidosta ja nyt tehdyt sopimukset vahvistavat Enersensen asemaa entisestään.

Enersense vastaa jatkossa Renewable Power Capitalin (RPC) omistamien ja OX2:n hallinnoimien kolmen tuulivoimapuiston (Rustari, Puutinkangas, Merkkikallio) sähköasemien sekä sähköverkon käytöstä ja kunnossapidosta.

Merkkikallio sijaitsee Mustasaaressa, ja siellä on 15 kappaletta 5,5 MW:n tuulivoimalaa.  Sekä Sievissä sijaitsevalla Puutikankankaalla että Kurikassa sijaitsevassa Rustarissa on molemmissa kahdeksan 5,5 MW:n tuulivoimalaa. Kaikki puistot sähköistetään vuoden 2022 aikana. Enersensen yhteistyökumppani Enerim Oy on alihankkijana toteuttamassa puiston 24/7 valvontapalveluita.

Enersense PN Oy on lisäksi tehnyt käyttö- ja kunnossapitosopimuksen ABO Windin hallinnoiman Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston sähköaseman sekä sähköverkon osalta. Haapajärvellä sijaitsevalla Pajuperänkankaalla on 14 kappaletta 6,2 MW:n tuulivoimalaa. Puiston sähköistyminen tapahtuu keväällä 2023, ja myös tässä kohteessa yhteistyökumppanimme Enerim Oy toteuttaa puiston 24/7 valvontapalvelut.

Jaa