Viäntö-maisemapylväs ja voimajohdot valmistuivat keskelle kaupunkiruuhkaa

Enersense toimi kesän aikana Kuopion Savilahdessa toteutetuissa voimajohtojärjestelyissä urakoitsijana. Projektissa Fingridin ja Kuopion Sähköverkko Oy:n vanhat 110 kV voimajohdot purettiin ja korvattiin uusilla. Urakassa voimajohtolinjaa siirrettiin myös osittain sivummalle Savilahden aluekehityksen vuoksi.

Lisäksi keskeisenä osana urakkaan kuului uuden, innovatiivista muotoilua edustavan Viäntö-nimisen maisemapylvään rakentaminen. Arkkitehti Bratislav Toskovicin suunnittelema 38-metrinen maisemapylväs on rakentunut Savilahdentien ja Valtatie 5:n väliselle alueelle valtatien viereen.

Toimintaympäristö Savilahdessa oli monin tavoin haasteellinen. Erityisesti liikennejärjestelyt korostuivat, sillä voimalinja sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä alueella eikä työmaa-alueen lähellä olevia katuja tai jalkakäytäviä ollut mahdollista sulkea. Työmaan välittömässä läheisyydessä oli ostoskeskus, yliopiston kampusalue sekä Kuopion yliopistollinen sairaala ja paloasema. Alueella sijaitsevien kriittisten infrakohteiden toiminta oli varmistettava koko projektin ajan. Savilahdessa oli samaan aikaan käynnissä myös muita rakennusprojekteja sekä tietyömaa. Työt koordinoitiin erittäin huolellisesti ja tiiviisti yhdessä muiden urakoitsijoiden ja Kuopion kaupungin kanssa, ja yhteistyö eri osapuolien välillä sujui haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta erinomaisesti.

”Kyseessä oli poikkeuksellinen hanke, sillä voimalinjaprojektit toteutetaan pääsääntöisesti metsä- ja peltoalueilla kauempana asutuskeskuksista. Kuopion projektin menestyksekäs läpivienti etuajassa on mahtava osoitus siitä, että pystymme toteuttamaan vaativia hankkeita myös tiheään rakennetussa kaupunkiympäristössä yhdessä luotettavien kumppaniemme kanssa”, toteaa voimajohtoprojektiliiketoiminnan johtaja Juhani Leino.

Projektin toteuttamiseen liittyvien sähkönjakelun keskeytysten ajan Kuopion kaupungin sähköt olivat yhden syötön varassa. Hankkeen jakelukriittisyyden vuoksi tilaaja toivoi, että voimalinjan käyttöönottoa aikaistettaisiin. Aikataulu oli erittäin tiukka ja riittämätön suoritus projektien toteutuksessa olisi voinut johtaa sähkökatkoihin Itä-Suomessa. Alun perin projektiin suunniteltiin yhdentoista viikon keskeytyksiä. Keskeytystä vaativat työt saatiin valmiiksi neljässä viikossa johtuen johdintöitä tehneen uuden alihankkijan ECC:n ja koko projektitiimin erinomaisesta suorituksesta.

Haastava maisemapylvään erikoisrakenne saatiin kasaan suunnitellusti ja voimajohtojärjestelyt suoritettiin loppuun onnistuneesti ja ilman työtapaturmia. Uusi 110 kV johto otettiin lopulta käyttöön puolitoista kuukautta ennen alkuperäistä käyttöönottopäivää.

Jaa