Lisääntynyt etätyö kasvattaa valokuituverkkoon tehtäviä investointeja

Viime vuosina selvästi lisääntyneen etä- ja hybridityön myötä tarve energiatehokkaille datayhteyksille on kasvanut merkittävästi. Samaan aikaan esimerkiksi liikenneruuhkahuiput ja ympäristökuormitus ovat vähentyneet. Enersense suunnittelee ja rakentaa valokuituverkkoja asuinalueille ja mahdollistaa nopeammat yhteydet suomalaisten kuluttajien koteihin. Lisäksi Enersense rakentaa runkoverkkoyhteyksiä sekä lisäliittyjiä jo olemassa oleviin valokuituverkkoihin.

Nopeat ja toimivat valokuituyhteydet vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden kasvavaan tiedonsiirtotarpeeseen arjessa ja työelämässä. Nopeat valokuituyhteydet tukevat etätyötä ja teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat arkea”, toteaa johtaja Päivi Kainulainen Enersensen Connectivity-liiketoiminnasta.

Nopeilla tietoliikenneyhteyksillä on merkittävä rooli energiamurroksen tarvitseman jatkuvasti kasvavan datasiirron mahdollistamisessa. Valokuituverkon siirtokapasiteetti on korkea ja valokuituverkko on pitkäikäinen ja energiatehokas vaihtoehto esimerkiksi mobiiliyhteyksiin verrattuna.

Suomessa tullaan rakentamaan lähivuosina merkittävä määrä kiinteitä valokuituyhteyksiä. Suomi on kuluttajien kiinteiden valokuituliittymien osalta selkeästi jäljessä eurooppalaista kehitystä, mutta lähivuosien investoinnit tulevat kuromaan eroa umpeen.

”Investoinnit valokuituverkkoihin ja erityisesti kuluttajakoteihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin ovat merkittävässä kasvussa lähivuosina. Datasiirron kasvavat kapasiteettivaatimukset etätöiden ja kotona tapahtuvan muun datakäytön osalta suosivat kiinteitä yhteyksiä. Investoinnit 5G-rakentamiseen taas vastaavat kasvavaan tiedonsiirtotarpeisiin ihmisten liikkuessa paikasta toiseen”, Kainulainen sanoo.

Jaa