Pörssitiedote|8.3.2024

Enersensen vuosiraporttikokonaisuus 2023 on julkaistu

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 8.3.2024 klo 11.15

Enersense on julkaissut vuodelta 2023 raportointikokonaisuuden, joka sisältää yhtiön tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vuosikertomuksen.

Enersensen tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona suomeksi. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut Enersenselle riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Enersensen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

ESEF-tilinpäätösasiakirjat ovat tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa.

Tilinpäätösasiakirjat, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä vuosikertomus on julkaistu myös pdf-muotoisina ja ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Enersensen vuosiraporttikokonaisuuteen 2023 kuuluvat raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa