Yhtiötiedote|25.9.2020

Enersense ilmoittaa uudet raportoitavat liiketoiminta-alueet ja siirtyy julkistamaan myös vuosineljännesten liiketoimintakatsaukset – lisäksi Tilinpäätöstiedotteen 2020 julkistuspäivä on muuttunut

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 25.9.2020 klo 15.15

Enersense International Oyj:n hallitus on 25.9.2020 päättänyt, että yhtiö laajentaa raportointiaan; Puolivuosiraportoinnin lisäksi yhtiö julkaisee neljännesvuosittain liiketoimintakatsauksen vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen.

Raportoitavat liiketoiminta-alueet tulevat jatkossa olemaan Power, Smart Industry, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.


Tulevien tulosjulkistusten aikataulu

Q3-liiketoimintakatsaus julkaistaan 2.11.2020.

Yhtiö aikaistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen julkaisuajankohtaa siten, että 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 25.2.2021. Yhtiö tiedotti 17.8.2020 julkistetussa vuoden 2020 puolivuosikatsauksessaan julkistavansa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 12.3.2021.
Vuoden 2021 tulosjulkistusten ajankohdat yhtiö määrittää sijoittajakalenteriin ennen vuoden 2020 päättymistä.


Enersense-konsernin raportoitavat liiketoiminta-alueet

Empower-yrityskaupan myötä muodostunut päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense vastaa muuttuvan yhteiskunnan energia-, rakennus- ja tietoliikennetarpeisiin ja -haasteisiin palvellen asiakkaitaan entistä laajemmalla palvelukokonaisuudella. Palvelukokonaisuus on jaettu viiteen eri raportoitavaan liiketoiminta-alueeseen: Power, Smart Industry, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.

Power-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla.Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.

Smart Industry -liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta. Enersensen Projektit-liiketoiminta, joka keskittyy tuottamaan resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin, yhdistetään osaksi Smart Industry -liiketoimintakokonaisuutta.

Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia jajoustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden ja rakentamisenhenkilöstötarpeisiin.

International Operations -liiketoiminta kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa sekä Empower-yrityskaupan myötä tulleen Baltian liiketoiminnan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa