Yhtiötiedote|30.8.2019

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Liikevaihto kääntyi kasvuun, kannattavuus tarvitsee tehostamistoimenpiteitä

(Tilintarkastamaton)

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 30.8.2019 klo 12.00

Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 26,1 miljoonaa euroa, käyttökate heikkeni jääden -0,8 miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Sekä liikevaihto että kannattavuus paranivat vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

1.1.-30.6.2019 LYHYESTI 

  • Liikevaihto 26,1 miljoonaa euroa (1-6 2018: 25,4 M€), kasvua 3,0 %
  • Käyttökate -0,8 miljoonaa euroa (0,2)
  • Käyttökatemarginaali -3,1 % (0,9 %)
  • Liikevoitto -1,4 miljoonaa euroa  (0,1)
  • Liikevoittoprosentti -5,2 % (0,4 %)
  • Osakekohtainen tulos -0,23 euroa (-0,10)
  • Osakkeiden lukumäärä 30.6.2019 oli 5 947 729 kpl
  • Yt-neuvottelut johtivat 8 hallintohenkilön vähentämiseen
  • Enersensen uudet allekirjoitetut kaksi sopimusta kasvattavat Enersensen työntekijämäärän Ranskassa suunniteltua nopeammin
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2019 1-6/2018 Muutos % 1-12/2018
Liikevaihto (1 000 EUR) 26 117 25 364  3,0 % 47 355
Käyttökate (1 000 EUR) -810 239 -438,8 % -1 297
Käyttökate % -3,1 % 0,9 % -4,0 % -2,7 %
Liikevoitto (1 000 EUR) -1 364 91 -1 598,7 % -1 673
Liikevoitto %  -5,2 % 0,4 %  -5,6 % -3,5 %
Kauden tulos (1 000 EUR) -1 384 -509 -171,9 % -1 937
Oikaistu tulos (1 000 EUR) *  163 -1 236
Omavaraisuusaste % ** 37,0 % 47,3 % -10,3 % 46,3 %
Nettovelkaantumisaste %  36,9 % 5,5 % 31,4 %  -5,3 %
Oman pääoman tuotto % -18,83 % -8,8 % 10,0 % -32,7 %
Osakekohtainen tulos -0,23 -0,09 -157,1 % -0,33
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos -0,23 -0,13 -76,2 % -0,34
Osakkeiden lukumäärä 5 947 729 5 623 200 5,8 % 5 947 729
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
katsauskaudella
5 947 729 3 860 098 54,1 % 5 723 733
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 819 781 4,9 % 727

*Oikaistussa tuloksessa on huomioitu listautumiskulut ajalta 1-12/2018 (yhteensä 701 tuhatta euroa).
**Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen.

Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(tuhatta euroa)

1-6/2019 1-6/2018 Muutos EUR Muutos %
Resurssit 21 641 19 834 1 807 9,1 %
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut 322 664 -342 -51,5 %
Suunnittelu ja tuotanto 4 149 4 863 -714 -14,7 %


Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen

“Käänsimme liikevaihdon kasvuun ja paransimme kannattavuuttamme, suunta on taas oikea.

Vuoden 2018 toinen vuosipuolisko oli meille taloudellisesti haastava. Siihen ajoittui useita kertaluontoisia kulueriä sekä suurempien asiakasprojektien alas- ja ylösajoja. Vuoden 2019 keskeisenä tavoitteena on kannattavuuden parantaminen.

Tammi-kesäkuussa tänä vuonna liikevaihtomme kasvoi 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, eli ei merkittävää muutosta. Verrattaessa vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon liikevaihto kuitenkin kasvoi selkeästi, eli 4,1 miljoonaa euroa ja 18,8 prosenttia. Olemme olleet liikevaihdon kasvukäyrällä tänä vuonna myös puolivuotiskauden sisällä, sillä liikevaihto kehittyi positiivisesti.

Kannattavuuden parantaminen halutulle tasolle vaatii edelleen työtä. Vuoden 2018 alkuvuoteen verrattuna käyttökatteemme heikkeni 4 prosenttiyksikköä. Kannattavuuden suunta on oikea, sillä vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna käyttökatteemme kasvoi 0,7 miljoonaa euroa eli 47,3 prosenttia alkuvuoden 2019 aikana. Toimintojen tehostamisella kannattavuus on parantunut sekä saimme myös lopulliseen päätökseen meriteollisuudessa olleen kannattamattoman pintakäsittelysopimuksen.

Kansainväliset meriteollisuus- ja ydinvoimalahankkeet Ranskassa sekä Saksassa ovat edenneet hyvin. Näiden markkina-alueiden liikevaihdolla olemme saaneet osittain korvattua Olkiluoto 3:n vähenemisen vaikutukset. Olkiluoto-hankkeen merkitys liikevaihtoomme on enää noin neljännes.

Asiakashankkeiden rakenteen muutos näkyy työntekijärakenteessamme. Suomen ulkopuolella työtä tekevien osuus on kasvanut alkuvuoden muutamasta prosentista noin kolmeenkymmeneen alkukesään mennessä. Samanaikaisessa kokonaistyövoimamäärässä saavutimme tänä keväänä uuden all time high -tason, 1100 henkilöä.

Loppuvuonna 2018 tehty Värväämö Oy:n yritysosto on osoittautunut oikeaksi epäorgaanisen kasvun toimenpiteeksi. Rakennusalan työvoimaresursoijana asemamme Suomessa on kehittynyt Värväämön myötä. Värväämön liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huomioitavaa on, että rakennusala on loppuvuosipainotteinen, erityisesti kolmannen kvartaalin merkitys on suuri. Enersense-Värväämö-yrityskulttuurien ja -prosessien integraatioon on kiinnitetty erityishuomiota. Varmistaaksemme onnistumisen, nimitimme Värväämön toimitusjohtaja Joonas Palosaaren Enersensen johtoryhmään. Integraatiotyö on aikataulussa ja varsinaisesti sen tuloksia saadaan hyödyntää ensi vuodesta alkaen.

Loppuvuoden aikana arvioimme liikevaihdon kasvun jatkuvan ja keskitymme kannattavuuden parantamiseen. Vuodelle 2020 tavoittelemme edelleen noin 1 miljoonan euron kulusäästöjä muun muassa organisaatiouudistuksella. Näköpiirissä olevien suurempien hankkeiden aloitukset Suomessa ja meidän kansainvälisissä kohdemaissa vaikuttavat siihen, miten onnistumme tavoitteissamme.”

Vuoden 2019 näkymät

Enersensen liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana. Tähän vaikuttavat suotuisasti yhtiön johdon näköpiirissä olevien mahdollisten uusien asiakashankkeiden käynnistyminen tämän vuoden aikana.  Lisäksi liikevaihdollisesti Värväämö Oy:n vuoden paras ajanjakso on tyypillisesti kolmas kvartaali. Enersensen suurprojektin OL3:n osuus liikevaihdosta odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Kansainvälisten asiakasprojektien osalta ei odoteta suuria muutoksia nykyiseltä tasolta.

Yhtiö panostaa edelleen kannattavuuden kehittymiseen loppuvuoden 2019 sekä vuoden 2020 aikana. Vuodelle 2020 yhtiö tavoittelee noin 1 miljoonan euron kulusäästöjä. Säästötavoitteisiin päästäkseen Enersensen hallintohenkilöstöä sopeutetaan vuoden 2019 aikana vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita, nykyistä liiketoimintarakennetta ja asiakastarvetta.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 727 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa