Pörssitiedote|13.8.2021

Enersense International Oyj:n puolivuosikatsaus 2021: Positiivinen tulos ja markkina

Enersense International Oyj Pörssitiedote 13.8.2021 klo 12.00 Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

Huhti–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 61,6 (16,4) miljoonaa euroa, kasvua 275,2 prosenttia
 • Käyttökate 5,8 (1,1) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 9,4 (6,4) prosenttia
 • Liikevoitto 3,0 (0,7) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 4,9 (4,4) prosenttia
 • Tilauskanta vuoden toisen neljänneksen lopussa 301 miljoonaa euroa (v. 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa 319 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 4,8 (1,1) miljoonaa euroa eli 7,8 (6,4) prosenttia liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto 2,8 (0,7) miljoonaa euroa eli 4,5 (4,4) prosenttia liikevaihdosta
 • Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 114,9 (31,2) miljoonaa euroa, kasvua 267,7 prosenttia
 • Käyttökate 7,5 (1,4) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 6,5 (4,5) prosenttia
 • Liikevoitto 2,4 (0,8) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 2,1 (2,5) prosenttia
 • Tilauskanta vuoden toisen neljänneksen lopussa 301 miljoonaa euroa (v. 2020 lopussa 292 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu käyttökate 7,4 (1,4) miljoonaa euroa eli 6,4 (4,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto 3,5 (0,8) miljoonaa euroa eli 3,1 (2,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,06) euroa
 • Osakkeiden lukumäärä 13 397 729 kpl (30.6.2021)
 • Ohjeistus tilikaudelle 2021 ennallaan
 • Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

Tunnuslukuja

    1.4-30.6.2021 1.4-30.6.2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto (1 000 EUR) 61 621 16 409 114 929 31 238 147 460
Käyttökate (1 000 EUR) 5 822 1 055 7 504 1 405 9 775
Käyttökate % 9,4 6,4 6,5 4,5 6,5
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR) * 4 816 1 055 7 381 1 405 11 510
Oikaistu käyttökate % * 7,8 6,4 6,4 4,5 7,8
Liikevoitto (1 000 EUR) 3 017 717 2 399 780 4 780
Liikevoitto % 4,9 4,4 2,1 2,5 3,2
Oikaistu liikevoitto (1 000 EUR) * 2 754 717 3 538 780 7 474
Oikaistu liikevoitto %* 4,5 4,4 3,1 2,5 5,1
Kauden tulos (1 000 EUR) 1 922 338 591 302 2 379
Omavaraisuusaste % 34,4 26,1 34,4 26,1 15,7
Nettovelkaantumisaste % -15,6 55,6 -15,6 55,6 52,3
Oman pääoman tuotto % 5,0 4,7 1,8 4,2 19,3
Osakekohtainen tulos EUR 0,16 0,06 0,06 0,06 0,27

* Oikaistujen tunnuslukujen täsmäytyslaskelma liitetieto 11

1) Johdon harkinnan mukaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, jotka liittyvät yritysjärjestelyihin ja/tai
rakenteellisiin uudelleenjärjestelyihin sekä merkittäviin irtisanomiskustannuksiin
2) Asiakassuhteiden ja tilauskannan arvosta tehtävät poistot
3) Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen:

”Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiömme kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan ja markkinanäkymä on edelleen hyvin positiivinen. Liikevaihtomme nousi 114,9 miljoonaan euroon (+267,7 %) ja oikaistu käyttökatteemme 7,4 (1,4) miljoonaan euroon, joka on 6,4 (4,5) prosenttia liikevaihdostamme. Oikaistu liikevoittomme oli 3,5 (0,8) miljoonaa euroa, joka on 3,1 (2,5) prosenttia liikevaihdostamme. (Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.) Tilauskantamme oli kesäkuun lopussa 301 miljoonaa euroa. Segmenttiemme tilauskannat ovat kehittyneet odotusten mukaisesti, ja tilauskanta on pysynyt hyvällä tasolla vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Smart Industry- ja Power-segmenttien tulokset kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Smart Industry -segmentin tulokseen vaikutti ennakoitua parempi projektikannattavuus. Power-segmentissä kysyntä jatkui vahvana ja tilauskanta vahvistui odotetun mukaisesti. Connectivity-segmentin tulosta heikensivät osaltaan edelliseen vuoteen verrattuna haastavat sääolosuhteet talven ja kevään aikana kiinteissä verkoissa ja talvella mobiiliverkoissa sekä kiinteiden verkkojen projektien suppeampi koko. Myös International Operations -segmentissä haastavat sääolosuhteet katsauskaudella vaikuttivat negatiivisesti käyttökatteeseen. Talvi on meille sääolosuhteista johtuen usein haasteellinen ja vuoden toisella vuosipuoliskolla odotammekin tuloksemme kehittyvän positiivisesti. Optimoimme liiketoimintaamme ja toukokuussa allekirjoitimme kauppakirjan rakentamisen henkilöstöpalveluita tarjoavan tytäryhtiömme Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä. Yhtiössämme säilyi edelleen henkilöstöpalvelualan osaamista ja kykyä projektiresursointiin sekä sisäiseen skaalaamiseen. Resursointiyksikkö toimii osana Smart Industry -segmenttiämme. Tiedotimme toukokuussa saaneemme päätökseen neuvottelut toimintamme jälleenrahoituksesta. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet uusia kumppaneita tukemaan toimintamme kehitystä ja kasvua. Toukokuussa siirryimme suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-raportointiin ja kesäkuussa listauduimme Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Toteutimme onnistuneesti 1 775 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keräsimme sen tuloksena noin 16 miljoonaa euroa. Olen erittäin tyytyväinen annin lopputulokseen. Tämä osaltaan luo edellytykset olla visiomme mukaisesti päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Kesäkuun anti oli hyvä jatkumo maaliskuun suunnatulle osakeannille, jolla keräsimme 15 miljoonaa euroa ja saimme Nidoco AB:stä tueksemme merkittävän osakkeenomistajan. Arviomme mukaan olemme jo saavuttaneet suuren osan Enersensen ja Empowerin viimekesäisen yhdistymisen jälkeen julkistamamme ennusteen 4–7 miljoonan euron integraatiosäästöistä. Olemme jatkaneet edelleen työtä yhtiön yhteisen yrityskulttuurin edistämiseksi sekä uuden strategian jalkauttamiseksi. Integraatiohankkeet jatkuvat edelleen kuluvalla ja seuraavalla tilikaudella. Olen tyytyväinen siihen kehitykseen, mikä Enersense-Empower -fuusiolla on ollut. Kun noin vuosi sitten yhdistyimme, oli Empower erittäin haastavassa tilanteessa, ja olemme vuoden aikana hienosti onnistuneet yhdessä kääntämään kokonaisuuden voittoa tekeväksi Enersense-konserniksi. Yhtiö on valmis ottamaan seuraavan askeleen. Panostamme kannattavaan kasvuun ja strategisiin investointeihin, jotka keskittyvät ydinliiketoimintamme ympärille. Yritysjärjestelyt ovat vahvasti fokuksessamme.” Pori 13.8.2021 Enersense International Oyj Hallitus
Jaa