Yhtiötiedote|30.9.2020

Enersense julkaisee uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – tavoitteena päästöttömien energiahankkeiden lisääminen Suomessa ja kansainvälisesti

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 30.9.2020 klo
16.30

Enersense International Oyj:n hallitus on hyväksynyt Empower-yrityskaupan myötä muodostuneen uuden Enersensen strategian. Uusi strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energian tuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energian tuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

"Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa", kertoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.Enersensen strategisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta on noin 50 prosenttia.

Yhtiö tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, ja erityisesti lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin, kuten vety, tehtävistä investoinneista. Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana yhtiö aikoo panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistään vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

"Enersensen menestys ja työn laatu pohjautuvat vuosien varrella hankittuun eri toimialojen erityisosaamiseen. Varmistamme koko yhteiskunnan keskeisten toimintojen - sähköverkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja teollisuuden palveluiden - kestävän ja luotettavan toiminnan nyt ja huomenna", Holopainen sanoo.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin kannattavuus, EBITDA vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa