Lehdistötiedote|4.3.2021

Enersense mukaan European Clean Hydrogen Allianceen

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 4.3.2021 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on liittynyt vetytaloutta edistävään European Clean Hydrogen Allianceen. Vetyhankkeen tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden siirtymää puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön sekä vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä.

“Vedyllä tulee olemaan rooli energiamurroksessa ja energian varastoinnissa. Haluamme olla mukana vetyhankkeiden rakentamisessa ja näemme tässä mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

EU:n vetyhanke pyrkii kunnianhimoiseen vetyteknologian käyttöönottoon vuoteen 2030 mennessä yhdistämällä uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn tuotannon, teollisuuden, liikkuvuuden ja muiden alojen kysynnän sekä vedyn siirron ja jakelun. Allianssin avulla EU haluaa tukea sitoutumistaan hiilidioksidineutraalisuuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Jaa