Yhtiötiedote|1.3.2021

Enersense kasvattaa omistustaan latvialaisessa osakkuusyhtiössään

EnersenseInternational Oyj
Sisäpiiritieto1.3.2021klo 14.10

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n tytäryhtiö Empower Oyj on 1.3.2021 toteutetulla kaupalla hankkinut omistukseensa latvialaisen osakkuusyhtiönsä Empower SIA:n enemmistöosuuden.

Empower SIA on voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 14,2 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tilikauden tulos vuonna 2020 noin 0,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2019). Vuoden 2020 tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Empower SIA työllistää noin 210 henkilöä.

Toteutetulla kaupalla Empower Oyj hankki yhteensä kymmenen (10) Empower SIA:n osaketta ja kasvattaa siten omistuksensa nykyisestä 49 prosentista 59 prosenttiin yhtiön osakekannasta. Kaupan myötä Empower SIA:sta tulee Enersensen konserniyhtiö ja 1.3.2021 alkaen se konsolidoituu konserniin tytäryhtiönä. 49 prosentin omistusosuutta vastaava tulos yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 28.2.2021 asti.

Osakkeiden kauppahinta on 257.324 euroa ja sitä oikaistaan ylös- tai alaspäin Empower SIA:n tilikauden 2020 nettovarallisuuden perusteella yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Kauppahinta maksetaan käteisellä sen jälkeen, kun osakkeiden omistajanvaihdos on rekisteröity kaupparekisteriin Latviassa.

Kaupassa myyjinä ovat Empower SIA:n toimivaan johtoon kuuluvat kaksi yksityishenkilöä, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa ja Empower SIA:n vähemmistöomistajina 41 prosentin omistusosuudella.

“Näemme Baltian markkinassa hyvää potentiaalia ja näin ollen Latvian osakkuusyhtiön liittämisen konserniyhtiöksi Empower-yrityskaupan luonnollisena jatkumona. Tämä järjestely kasvattaa edelleen markkinaosuuttamme ja näkyvyyttämme Baltian markkinassa”, sanoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Enersensen aikaisemmin julkaisemiin kuluvan vuoden 2021 näkymiin. Yhtiön ohjeistus säilyy muuttumattomana.

Keskeisiä taloudellisia tietoja Empower SIA:n tilikausilta 2019 ja 2020 (vuoden 2020 tiedot ovat tilintarkastamattomia):

Milj. euroa 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2020-31.12.2020
Liikevaihto 18,6 14,2
Tilikauden tulos 1,2 0,5
Oma pääoma 2,6 3,1
Taseen loppusumma 6,1 5,2

Muita Empower SIA:n toiminnan kannattavuutta kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja tilikausilta 2019 ja 2020 (tiedot ovat tilintarkastamattomia):

Milj. euroa 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2020-31.12.2020
Käyttökate (EBITDA) 2,1 1,3
Liikevoitto (EBIT) 1,2 0,7

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO,EnersenseInternational Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti:jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja AlexanderCorporateFinance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

EnersenseInternational Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa.Enersense-Empower-konserninproforma-liikevaihto vuonna 2019oli 242 miljoonaa euroa.Enersensenbrändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiönsijoittajille suunnatutverkkosivut löytyvät osoitteestahttps://www.enersense.fi/fi/sijoittajalle/

Jaa