Yhtiötiedote|31.7.2020

Enersense on saattanut Empower-yrityskaupan päätökseen

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 31.7.2020 klo 11.50

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ("Enersense", "Yhtiö") on saattanut päätökseen 2.7.2020 tiedotetun yrityskaupan Empower Oyj:n ("Empower") koko osakekannan ostamisesta yhden euron kauppahinnalla. Tiedotteessa kerrotut kaupan täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet ja kauppa on astunut lopullisesti voimaan tänään 31.7.2020. Yrityskaupan myötä uudesta Enersensestä muodostuu merkittävä toimija, joka palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:

"Olen äärimmäisen tyytyväinen, että Empower-yrityskauppa on viety päätökseen ripeässä aikataulussa. Yrityskauppa tukee tavoitteitamme vahvistaa asemaamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana ja laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme Baltian maissa.

Enersensen tähtäimenä on voimakas kasvu ja markkinajohtajuus päästöttömän energian tuotantoon, jakeluun ja varastointiin liittyvissä projekteissa. Yrityskauppa kasvattaa yhtiömme resursseja ja osaamista meille strategisesti tärkeillä toimialoilla, ja se myös parantaa yhtiömme liikevaihtoa, kannattavuutta ja liikearvoa, joka tuo lisäarvoa osakkeenomistajille.

Yrityskulttuuriemme yhdistäminen ja synergiaetujen toteuttaminen ovat yrityskaupan seuraava askel, ja odotamme innolla organisaatioidemme yhteistyötä.

Olemme aina haastaneet perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Nyt yrityskaupan myötä syntyvä uusi Enersense toimii teollisuussektorilla entistä vahvempana ja innovatiivisempana suunnannäyttäjänä."

Lisäarvo osakkeenomistajille ja yrityskaupan taloudellinen vaikutus

Enersensen hallitus arvioi yrityskaupan tuovan merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden saavuttamien synergiaetujen sekä laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä.

Yhtiön 24.7.2020 yhtiötiedotteella julkaistujen pro forma -taloudellisiin tietoihin perustuen Enersense-Empower -konsernin vuoden 2020 pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan noin 230 miljoonaa euroa.

Empower Oyj -yrityskaupan myötä Enersensen käyttökate tulee kasvamaan merkittävästi. Yhtiö antoi 15.6.2020 käyttökateohjeistuksen vuodelle 2020 ja julkistaa arviolta elokuussa 2020 uuden Enersensen taloudelliset tavoitteet.

Tietoa ostetusta yrityksestä:

Empower on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa. Empower rakentaa, asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä kehittää ja toimittaa digitaalisia ratkaisuja monialaisten asiakkaiden tarpeisiin. Empowerin asiakaskunta on kotimaiset ja kansainväliset energia-, teollisuus- ja tietoliikennealan yhtiöt.

Ostetun yhtiön koko konsernin henkilöstömäärä on 1266. Yrityskaupan myötä muodostuneen uuden Enersensen kokonaishenkilöstön määrä on noin 2300 henkilöä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa