Yhtiötiedote|22.12.2020

Enersense on solminut kolme Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa koskevaa sopimusta

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 22.12.2020 klo 10.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n Smart industry -liiketoiminta on solminut yhden uuden sopimuksen ja kaksi jatkosopimusta koskien Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeen resurssitoimituksia.

Uusi sopimus koskee eristystöiden koordinointia ja resursointia.

Ensimmäinen solmituista jatkosopimuksista on jatkoa maalis- ja heinäkuussa 2020 tiedotettuihin toimitussopimuksiin koskien sähkötöiden koordinointia ja resurssitoimitusta.Toinen jatkosopimus on jatkoa Enersensen aiemmin OL3-hankkeessa toteuttamiin viimeistelytöihin.

Solmittujen sopimusten yhteisarvo on noin 11 miljoonaa euroa, joka koostuu pääosin jatkosopimusten arvosta.

Sopimuksissa sovitut työt ajoittuvat vuodelle 2021.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/

Jaa