Yhtiötiedote|10.12.2020

Enersense on solminut monivuotisen jatkosopimuksen Telia Finland Oyj:n tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden tuottamisesta

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 10.12.2020 klo 13.05

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n Connectivity-liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Empower TN Oy on tänään 10.12.2020 allekirjoittanut kolmivuotisen jatkosopimuksen Telia Finland Oyj:n kanssa tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden tuottamisesta.

Nyt solmittu sopimus pitää sisällään mobiiliverkon ja kiinteän verkon rakentamispalvelut, asiakastoimitus- ja viankorjauspalveluita sekä ennakoivan huollon palveluita Suomessa. Sopimus on jatkoa yhtiöiden pitkään jatkuneelle yhteistyölle ja vastaa laajuudeltaan yhtiöiden aikaisempaa kenttäpalveluiden puitesopimusta. Uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2021.

Sopimuskokonaisuuden arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

"Enersense on tärkeä kumppani, joka osaltaan tukee meitä turvallisten verkkoratkaisujen toteuttamisessa. Haluamme molemmat kehittää yhteistyötämme edelleen, ja Enersensellä on merkittävä rooli myös kunnianhimoisten ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa kenttätoiminnan päästöjä ja jätteitä vähentämällä", sanoo Telia Finlandin verkkojohtaja Sami Siiki.

Enersense on osaltaan sitoutunut edistämään näitä tavoitteita.

"Olen erittäin iloinen, että Enersensen osaava henkilöstö saa auttaa Teliaa tuottamaan laadukkaita tietoliikennepalveluita. Sopimus alleviivaa Enersensen vahvaa asemaa tietoverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalvelujen toimittajana Suomessa. Enersensen syksyllä julkaistu, päästöttömyyteen nojaava uusi strategia on myös linjassa Telian ympäristötavoitteiden edistämisen kanssa", kommentoi Enersensen Connectivity-liiketoiminnan johtaja Anna Lindén.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/

Jaa