Yhtiötiedote|6.5.2021

Enersense on sopinut Värväämö Oy:n osakekannan myynnistä Cityworkille

EnersenseInternational Oyj
Sisäpiiritieto 6.5.2021klo 9.00

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttava Enersense International Oyj on tänään solmitulla kauppakirjalla sopinut rakentamisen henkilöstöpalveluita tarjoavan tytäryhtiönsä Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä Citywork Oy:lle. Celebris-konserniin kuuluva Citywork on koko Suomessa toimiva henkilöstöpalvelualan yritys, joka on perustettu vuonna 2006. Kaupan toteutuessa Cityworkin tarkoituksena on yhdistää Värväämö rakentamisen tuki- ja henkilöstöpalveluiden liiketoimintaansa, joka vahvistaa kaupalla merkittävästi resurssejaan sekä ottaa Värväämö-brändin liiketoimintasektorin käyttöön.

Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ostajan rahoittajan suostumukseen liittyvien ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2021 lopussa.

”Uuden strategiamme mukaisesti keskitymme luomaan ja kehittämään päästöttömiä energiaratkaisuja, ja tässä yhtälössä emme nähneet enää Värväämön ja rakennusalan työnvälityksen tukevan ydinliiketoimintaamme. Uskomme, että uusi omistaja mahdollistaa Värväämön kehittymisen entistä vahvemmaksi alansa toimijaksi”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Kauppahinta koko osakekannasta on vähintään 2.000.000 euroa ja enintään 3.000.000 euroa ja se muodostuu 500.000 euron peruskauppahinnasta, jota tarkistetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti sekä lisäkauppahinnasta, joka on sidottu Cityworkin rakentamisen tuki- ja henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan käyttökatteeseen vuosina 2022 ja 2023. Kauppahinnan enimmäismäärän saavuttamiseen vaikuttaa lisäksi Cityworkin rakentamisen tuki- ja henkilöstöpalveluiden liiketoiminnan ja Värväämön liikevaihto tilikaudella 2021.

Kauppahinta maksetaan käteisellä. Toteutuessaan kaupalla ei ole vaikutusta Enersensen taloudelliseen ohjeistukseen eikä keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Värväämö Oy:n palveluksessa työskentelee noin 200 työntekijää. Värväämö on erikoistunut rakennusalan työvoimavälitykseen, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 13,8 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Yhtiön käyttökate vuonna 2020 oli noin -0,5 miljoonaa euroa (0,05 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tase vuonna 2020 noin 2,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Enersense ei luovu kokonaan henkilöstövuokrauksesta, vaan yhtiöön jää yhä alan osaamista ja kykyä resurssien sisäiseen skaalaamiseen. Kaupan toteutuessa Enersensen Staff Leasing -toiminta lakkautetaan, ja konserniin jää neljä liiketoiminta-aluetta: Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations. Smart Industry -liiketoiminnan resursointiliiketoiminta jää ennalleen.

”Kauppa ei vaikuta Enersensen kyvykkyyteen toteuttaa sisäistä resurssien skaalaamista, mikä on meille erittäin tärkeää”, Holopainen sanoo.

Jaa