Lehdistötiedote|21.1.2022

Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun Kuopion Savilahden voimajohtojärjestelyistä

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense PN Oy on voittanut Fingridin voimajohtourakan. Urakka koskee Kuopion Savilahdessa toteutettavia johtojärjestelyjä, johon keskeisenä osana kuuluu uuden, innovatiivista muotoilua edustavan maisemapylvään rakentaminen.

Tämä muutostyöurakka on osa menossa olevaa merkittävää Kuopion Savilahden alueen kehittämishanketta. Enersensen urakkaan sisältyvät Fingridin ja Kuopion Sähköverkko Oy:n vanhojen voimajohtojen purkaminen sekä uusien rakentaminen. Hanke sisältää myös alueelle erikseen suunnitellun ’Viäntö’ -nimisen maisemapylvään toteutuksen. Hanke alkaa välittömästi ja se valmistuu viimeistään marraskuussa 2022. ”Fingridille johtojärjestelyhanke on tärkeä, koska sen avulla tehostetaan Savilahden maankäyttöä ja varmistetaan kantaverkon korkea käyttövarmuus Kuopiossa", toteaa hankkeen projektipäällikkö Tommi Olsson Fingrid Oyj:stä. ”Savilahti on Itä-Suomen suurin aluekehitysprojekti. Tavoitteena on tunnettu ja haluttu asuin-, opiskelu- ja työskentelyalue, jossa ovat läsnä kaikki hyvän elämän osatekijät", Kuopion Savilahti-projektin suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen kertoo.
Jaa