Yhtiötiedote|4.10.2018

Enersense ostaa Värväämön ja vahvistaa asemaansa rakennusalan työvoimaresursoijana Suomessa

Enersense International Oyj
YHTIÖTIEDOTE 4.10.2018 klo 17.00

Ostettava yritys, Värväämö Oy, on rakennusalan työvoimavälitykseen erikoistunut kasvuyhtiö, jonka liikevaihto oli 10,8 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Enersense International Oyj (”Enersense International” tai ”Yhtiö”) on sopinut ostavansa koko Värväämö Oy:n osakekannan.

Ostettavan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 10,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 37 %, eli 3 miljoonaa euroa, edellisen vuoden 2016 liikevaihtoon verrattuna. Käyttökate oli 273 tuhatta euroa vuonna 2017 (277 tuhatta euroa vuonna 2016).

Kuluvan vuoden 2018 tammi-elokuun liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 227 tuhatta euroa. Vertailukelpoista kasvua (1-8 2017) oli liikevaihdossa 37,5 % ja käyttökatteessa 22 %. Vuoden 2018 tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Värväämö Oy työllisti yhteensä yli 700 henkilöä vuonna 2017.

Yrityskaupan myötä Värväämö Oy:n koko osakekanta siirtyy Enersense Internationalin omistukseen. Osakekannan kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi kauppahinnaksi on sovittu osapuolten sopimin arvostuksin enintään 4,3 miljoonaa euroa, jota tarkistetaan kauppakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Kiinteästä kauppahinnasta maksetaan noin 60 prosenttia käteisellä ja noin 40 prosenttia Enersense Internationalin uusina osakkeina, jotka suunnataan merkittäväksi myyjinä oleville Värväämö Oy:n osakkeenomistajille (”Myyjät”) kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. Enersense International antaa vastikkeena Myyjille suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) merkittäväksi enintään 324 528 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) arvostuksella 5,30 euroa per osake.

Osakeanti toteutetaan Enersense Internationalin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersense Internationalin ylimääräisen yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annettavat Vastikeosakkeet annetaan Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Osakeanti on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja osakemerkintöjen hyväksymiselle.

Vastikeosakkeet eivät oikeuta Enersense International mahdollisesti jakamaan osinkoon tilikaudelta 2018. Vastikeosakkeita koskevat myyjäkohtaisesti 12-24 kuukauden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi kaupan ehtoihin liittyy Värväämö Oy:n tilikausien 2018 ja 2019 käyttökatteeseen sidottu lisäkauppahinta kauppakirjassa sovitun mukaisesti. Tilikaudelta 2018 maksettava lisäkauppahinta on enintään 700.000 euroa. Mahdolliset lisäkauppahinnat maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua ja suoritetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä.

Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan lokakuun 2018 lopulla.

Yritysjärjestelyssä on myyjinä yhteensä yhdeksän suomalaista yksityishenkilöä. Yritysjärjestelyn myötä Värväämö Oy:n avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Yrityskauppa tukee Enersense Internationalin kasvutavoitteita ja Yhtiön Resurssit-liiketoiminta-alue laajenee nopeasti uusiin asiakkuuksiin ja markkina-alueisiin Suomessa, erityisesti rakennusteollisuudessa. Värväämöllä on tällä hetkellä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Ostetun yrityksen liiketoimintaa jatketaan Värväämö-brändin alla.

ENERSENSE INTERNATIONALIN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN

”Listautumisen jälkeen olemme aktiivisesti kartoittaneet erilaisia ostokohteita Suomessa. Värväämön ideologia ja tapa toimia vakuuttivat meidät heti. Vuokratyön mielikuvissa on Suomessa paljon kehittämistä. Tämä kävi ilmi keväällä teettämässämme valtakunnallisessa tutkimuksessa Henkilöstövuokrauksen mielikuvat Suomessa, jossa kohderyhmänä oli noin tuhat teollisuuden työntekijää. Sama tutkimus osoitti, että teollisuuden työnantajat, joita haastateltiin henkilökohtaisesti 200, suhtautuivat lähes kaikki (96 %) positiivisesti vuokratyövoimaan. Värväämö on tehnyt hyvää työtä vuokratyövoiman mielikuvan parantamiseksi. He ovat lyhyessä ajassa tehneet itsestään uskottavan, luotettavan ja vetovoimaisen brändin perinteisellä rakennusalalla. Slogan ”Kovimmat duunit. Pehmeimmät arvot.” viestittää kiteytetysti ja osuvasti, mistä on kyse. Enersensen kansainvälisyys ja Värväämön suomalainen, helposti lähestyttävä mielikuva ovat sekä hyvä yhdistelmä että kontrasti. Heidän kasvunsa on ollut nopeaa, kuten meilläkin, joten yhdistymällä kasvumme pysyy tavoitteissa nopeasti kehittyvillä markkinoilla.” kommentoi Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen Värväämön ostamista.

VÄRVÄÄMÖN TOIMITUSJOHTAJA JOONAS PALOSAARI:

Värväämön toimitusjohtaja Joonas Palosaari perustelee kasvuyrityksen myymistä: ”Värväämön pääomistajien kesken syntyi nopeasti fiilis kauppaneuvottelujen kuluessa, että Enersense on uusi  ’kotimme’. Halusimme olla osa sen kasvutarinaa. Värväämössä on tehty asioita rohkeasti ja näkyvällä tavalla, mikä on tukenut nopeaa kasvuamme. Enersensessä saamme muun muassa ammattitaitoiset tukipalvelut sekä resurssit käyttöömme, joten voimme paremmin keskittyä laadukkaaseen asiakastyöhön vahvuuksiamme hyödyntäen.”

YRITYSKAUPAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Värväämön osto kasvattaa Enersense-konsernin  vuoden 2018 liikevaihtoa Värväämön marras–joulukuun toteutuvan liikevaihdon verran. Yrityskaupan uskotaan vaikuttavan positiivisesti Yhtiön osakekohtaiseen tulokseen vuodesta 2019 alkaen. Kaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Yhtiön tavoittelemaan keskipitkän aikavälin suhteelliseen kannattavuuteen ja osinkopolitiikkaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa