Yhtiötiedote|14.10.2020

Enersense suunnittelee toimintojensa tehostamista ja käynnistää yt-neuvottelut

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 14.10.2020 klo 10.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense aikoo tehostaa toimintaansa ja aloittaa yt-neuvottelut.

Enersensen ja Empowerin yhdistyttyä 1.8.2020 yhtiössä on suunniteltu toimintamallia, joka vastaa asiakastarpeisiin entistä paremmin ja tuo yhtiölle synergiaetuja. Suunnitelluilla muutoksilla on tarkoitus vähentää toimintakuluja, lisätä toimintojen tehokkuutta, auttaa yhtiötä vastaamaan entistä paremmin markkinoiden kausivaihteluun ja luoda organisaatio, joka vastaa Enersensen uutta liiketoimintastrategiaa.

Yhtiö arvioi, että suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa enimmillään 30 henkilön työsuhteen irtisanomisen sekä määräaikaisia lomautuksia, jotka kohdistuvat enimmillään noin 500 työntekijään. Vaikutukset eri henkilöstöryhmiin selviävät neuvottelujen kuluessa.

Yhtiö on kutsunut henkilöstön edustajat yt-neuvotteluihin yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Neuvotteluiden piirissä ovat Enersense Oy:n, Enersense Works Oy:n, Enersense Painting Oy:n, Enersense Solutions Oy:n, Empower PN Oy:n, Empower TN Oy:n ja Empower IN Oy:n henkilöstöt Suomessa. Edellä mainittujen yhtiöiden henkilöstömäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 900 työntekijää. Yhteensä Enersense-konsernissa on noin 2 400 työntekijää.

Lopulliset päätökset henkilöstövaikutuksista tehdään yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa