Lehdistötiedote, Sijoittajauutinen|1.3.2023

Enersensen hankekehitysportfoliossa oleva 50 tuulivoimalan hanke etenee Iin Yli-Olhavassa

Enersense International Oyj
Sijoittajauutinen 1.3.2023 klo 14.15

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersensen tytäryhtiön Megatuuli Oy:n kehittämä Yli-Olhavan tuulivoimapuistohanke Iissä etenee suunnitellusti. Korkein hallinto-oikeus on 28.2. antamallaan päätöksellä hylännyt yleiskaavan hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset ja kaava on täten lainvoimainen.

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2021 yksimielisesti Iin Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaavan, joka mahdollistaa 50 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Megatuuli on vuokrannut hanketta varten yli 6000 hehtaarin maa-alueet, ja maanomistajia on yli 100. Hanketta kehitetään yhdessä Megatuulen ranskalaisen partnerin Valoremin kanssa ja hankkeen investoinnin arvioidaan olevan 400-500 miljoonaa euroa. Tuulimittaukset ovat olleet käynnissä jo yli kaksi vuotta ja tuulisuus alueella on erinomainen. Tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuttuaan tuottavan sähköä yli 1 TWh verran, eli noin 1,5 % koko Suomen sähköntarpeesta.

”Tämä hanke on meille iso ja merkittävä, ja olemme tyytyväisiä, että saavutimme hankkeessa tämän tärkeän määränpään ja hanke etenee seuraaviin vaiheisiin. Myös Iin kunnalle tällä on suuri merkitys, koska kunnan saamat kiinteistöverotulot tulevat olemaan merkittävät. Tuulivoimapuiston on arvioitu tuovan Iin kuntaan vuosittain yli 1,5 miljoonan euron kiinteistöverotulot”, toteaa Enersensen tuulivoimakehityksen toimialajohtaja Lauri Lammivaara.

Myös muu taloudellinen vaikutus kuntaan ja lähikuntiin on arvioitu merkittäväksi. Hanke tulee luomaan uusia työpaikkoja ja työllistämään myös välillisesti. Investointipäätös hankkeessa on arvioitu tehtävän 2024-2025.

Lisätietoja:

Lauri Lammivaara, toimialajohtaja, tuulivoimakehitys
Puhelin: +358 440 330 498
Sähköposti: lauri.lammivaara@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jaa