Pörssitiedote|17.1.2022

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 17.1.2022 klo 16.30

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander, Päivi Jokinen ja Petri Suokas.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Herkko Plitin osalta riippumattomuutta tulee arvioida uudelleen Enersensen 8.12.2021 tiedottaman P2X Solutions Oy:hyn liittyvän sijoitus- ja yhteistyöjärjestelyn toteutuessa. Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander ja Päivi Jokinen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta:www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB ja jäseninä Risto Takkala, MBÅ Invest Oy sekä Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Jaa