Yhtiötiedote|16.4.2021

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

EnersenseInternationalOyj
Yhtiötiedote16.4.2021 klo 14.30

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.4.2021 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jaakko Eskola. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2021.

Jaa