Lehdistötiedote|12.11.2020

Oikaisu Enersensen 12.11.2020 klo 15.45 julkaisemaan lehdistötiedotteeseen: Enersense on allekirjoittanut Fingridin kanssa sopimuksen vuonna 2021 toteutettavista voimajohtojärjestelyistä

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 12.11.2020 klo 17.45

EnersenseInternational Oyj oikaisee 12.11.2020 klo 15.45 julkaisemaansa lehdistötiedotetta seuraavasti:

Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailutuksen koskien vuonna 2021 toteutettavia voimajohtojärjestelyjä.

Korjattu lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla:

Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien vuonna 2021 toteutettavia voimajohtojärjestelyitä

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Empower PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa sopimuksen vuonna 2021 toteuttavista voimajohtojärjestelyistä.

Urakkaan kuuluu uuden voimajohdon rakentaminen ja lisäksi olemassa oleviin voimajohtoihin liittyviä muutostöitä eri puolella Suomea. Sopimuksen arvo on 7 miljoonaa euroa.

“Usean eri urakan yhteensovittaminen yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi tuo Fingridin prosessiin tehokkuutta. Näinkin mittava kokonaishanke lisäsi urakoitsijoiden mielenkiintoa hankkeisiin ja saimme hyvän kumppanin toteuttajaksi”, toteaa rakentamispäällikköKeijo VälimaaFingrid Oyj:stä.

Sähköverkkojen rakentaminen on yksi Enersensen ydinosaamisalueista, ja urakka vahvistaa Enersensen ja Fingridin yhteistyötä. ”Valintamme on meille selkeä osoitus osaamisestamme ja sen arvostamisesta sekä pitkäaikaisen yhteistyön hyödyistä asiakkaalle. Sopimus vahvistaa rooliamme sähköverkkojen rakentamispalvelujen johtavana toimittajana Suomessa”, toteaa Enersensen Power-liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtajaJuha Silvola.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Juha Silvola, liiketoimintajohtaja Power, Enersense International Oyj
Puhelin: 040 763 1599
Sähköposti:juha.silvola@empower.fi

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti:jussi.holopainen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteestawww.enersense.com

Jaa