Yhtiötiedote|3.7.2019

Riidanalainen sopimus ratkaistu

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 3.7.2019

Enersense International Oyj tiedotti vuoden 2018 puolivuotiskatsauksessa, tulosvaroitustiedotteessa ja tilinpäätöksessä asiakassopimuksesta, joka tuli Enersenselle alkuvuonna 2018 tehdyn TPU-Maalaus Oy:n liiketoimintakaupan myötä. Sopimus koski Turun telakalla toteutettavaa meriteollisuuden pintakäsittelyprojektia, joka osoittautui Enersenselle ennakoitua kannattamattomammaksi. Syksyllä 2018 Yhtiö käynnisti neuvottelut toisen sopimusosapuolen kanssa. Neuvottelujen tuloksena sopimuksen mukaiset pintakäsittelytyöt päättyivät vuoden 2018 lopussa. Enersensen johto kirjasi alas riidanalaisia saamisia vuoden 2018 tilinpäätöshetkellä varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tänään osapuolet ovat päässeet riidanalaisessa saamisessa ratkaisuun ja allekirjoittaneet sopimuksen. Osapuolet ovat sopineet olla julkaisematta ja kommentoimatta sopimuksen sisältöä. Sopimuksen riidanalaisten saamisten taloudellisella lopputuloksella ei ole olennaista vaikutusta Enersensen taloudelliseen tilanteeseen tai taloudellisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen: 
”Strategiamme mukaan meriteollisuus on yksi tärkeimmistä asiakastoimialoistamme. Olemme tehneet viimeisen reilun vuoden aikana kaksi meriteollisuuteen tähtäävää liiketoimintakauppaa Suomessa. Ostimme meriteollisuudelle sekä teräsrakenteita valmistavan yrityksen että pintakäsittelyitä tehneen yrityksen liiketoiminnat. 

Liiketoimintakauppojen  avulla pääsimme mukaan meneillään olleisiin projekteihin Suomen telakoilla. Molemmat yritykset olivat kauppahetkellä tappiollisia. Teräsrakennetuotannon olemme saaneet käännettyä voitolliseksi jo viime vuoden puolella ja pintakäsittelyiden kohdalla tavoite on samanlainen kuluvan vuoden aikana. 

Näissä operaatioissa hankimme osaamisen ja asiakassopimusten lisäksi asiakasreferenssejä meriteollisuuteen, jotta uskottavuutemme toimialalla olisi hyvä laajentumista varten, erityisesti kansainvälisesti. Nyt meillä on ollut projektit kaikilla Suomen suurimmilla telakoilla, ja myös telakoilla Saksassa sekä Ranskassa.” 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 727 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa