Sisäpiiritieto: Enersense vetäytyy Voimatel Oy:n yritysjärjestelystä

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 15.2.2023 klo 15.00

Enersense vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 13.1.2023 siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää.

Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa, vastoin Enersensen näkemyksiä, kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä.

Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

”Olemme luonnollisesti harmissamme, koska yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Yritysjärjestely olisi tuonut meille synergiaetuja, mutta kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta”, toimitusjohtaja Jussi Holopainen toteaa.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi