Pörssitiedote|26.1.2023

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 26.1.2022 klo 17.00

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 4.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander ja Petri Suokas, ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Anna Miettinen ja Carl Haglund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Herkko Plit ja Päivi Jokinen eivät enää jatka yhtiön hallituksen jäseninä.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Carl Haglund sekä Anna Miettinen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskola ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor –roolissa. Petri Suokas ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 (40 000) euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 (30 000) euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 27 000 (25 000) euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

  • hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
  • muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB ja jäseninä Risto Takkala, MBÅ Invest Oy sekä Janne Vertanen, Verman Group Oy. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset lisätään yhtiökokouskutsuun.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puhelin: +358 9 6122340

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jaa