Maankäyttöpäällikkö Jari Heiskari: ”Tuulivoiman hankekehityksessä henkilökohtaiset tapaamiset ovat ehdottoman tärkeitä”

Jari Heiskari työskentelee Enersense Wind Oy:ssä Oulun toimipisteessä maakäyttöpäällikkönä tuulivoimahankehityksen parissa. Jari on aloittanut työssään vajaa kaksi vuotta sitten. Aiemmin hän on työskennellyt konsulttialan yrityksissä maaperään ja pohjaveteen liittyvien ympäristöselvitysten parissa.

Maankäyttöpäällikön työnkuvaan kuuluu olennaisena osana tuulipuistohankkeiden sopimus- ja maanvuokrausasiat. Hankkeita viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä hankealueiden maanomistajien kanssa, jotka ovat avainasemassa hankkeiden etenemisen ja toteutumisen näkökulmasta.

”Ilman maanomistajien hyväksyntää meillä ei ole hankettakaan”, Jari toteaa.

Maanvuokraus vaatii myös jalkatyötä ja matkustamista. Henkilökohtaiset tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tärkeä osa Jarin työnkuvaa.

”Työhöni kuuluu sopivassa suhteessa matkustamista hankealueille, maanomistajatapaamisiin ja -tilaisuuksiin. Vaikka monia asioita pystyy hoitamaan puhelimessa ja etänä, pidän henkilökohtaisia tapaamisia ja kontakteja ehdottoman tärkeinä”, hän toteaa.

Olennainen osa Jarin työtä ovat tuulipuistohankkeisiin liittyvät sidosryhmät, kuten kunnat, ELY-keskukset ja maakuntaliitot, joiden kanssa käydään vuoropuhelua jo hankekehityksen alkumetreiltä lähtien. Myös yhteydenpito sähköverkkoyhtiöihin kuuluu Jarin toimenkuvaan.

”Tämä on paras työpaikka mitä minulla on koskaan ollut! Työ on pitänyt sisällään vaihtelevia ja mielenkiintoisia työtehtäviä, unohtamatta ammattitaitoisen esimiehen ja kollegojen sekä koko Enersense -konsernin tukea”, Jari kertoo lopuksi.

Enersense Wind Oy on osa Enersensen Power liiketoiminta-alueen palveluita. Hankekehityksen lisäksi Enersense on mukana tuulivoimahankkeiden koko arvoketjussa, hankkeen alkumetreiltä sähköntuotantoon saakka. Enersense on Suomen kokeneimpia tuulivoimapuistojen rakentajia ja tavoitteena on 600 MW omaa sähköntuotantoa maatuulivoiman osalta vuoteen 2027 mennessä.

Jaa