Tehokas projektinhallinta on tärkeässä roolissa projektin onnistumisessa

Projektinhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla hallitaan ja ohjataan projektia sekä mahdollistetaan projektin läpivienti suunnitellussa aikataulussa, suunnitelluin kustannuksin ja laadukkaasti. Hyvä projektinhallinta perustuu ajantasaiseen edistymäseurantaan ja raportointiin, joka kattaa projektissa jo saavutetun edistymän sekä realistisen ennusteen jäljellä olevasta työstä.

Projektinhallinta lähtee liikkeelle työnlaajuuden osittamisesta aikataulusuunnitelmaksi. Aikataulu kattaa koko projektin työtehtävät suunnittelusta hankintaan ja valmistavaan työhön. Aikataulusuunnitelmasta jäädytetään suunnitelma, jota vastaan projektin edistymää tarkastellaan ja seurataan. Suunnitelman avulla seurataan, eteneekö projekti suunnitellun mukaisesti. Ajantasainen suunnitelma mahdollistaa paremman reagoinnin projektin poikkeamiin ja ongelmiin.

”Tehokas projektinhallinta mahdollistuu, kun työnlaajuus tunnetaan hyvin ja kokonaisuus pystytään jakamaan selkeisiin hallittaviin osakokonaisuuksiin. Onnistuneeseen projektinhallintaan päästään, kun kaikilla projektitoimijoilla on aikataulutietoisuus ja työn edellytykset mahdollistavat työn toteuttamisen aikataulussa”, kertoo Enersensen teollisuusliiketoiminnan projektien aikataulutusjohtaja Teija Aro.

Projektinhallinnassa on tärkeää, että kaikilla eri kokonaisuuksilla on vastuuhenkilö, joka huolehtii, että työn edellytykset täyttyvät. Vastuuhenkilö tietää oman työkokonaisuutensa nykytilanteen ja pystyy arvioimaan lähiviikkojen ennustettavuutta ja sitä, eteneekö työt suunnitellusti ja aikataulussa.

”Monesti projektit ovat isolta osalta muutoksen hallintaa ja onnistuminen edellyttää, että näihin muutoksiin pystytään reagoimaan ajoissa”, Teija lisää.

Enersensellä päivitetään aikataulua ja raportoidaan projektin edistymää, jäljellä olevan työn ennustetta sekä resurssitarpeen arviointia viikkotasolla. Enersensen projektinhallinta tukeutuu ajantasaiseen aikatauluseurantaan ja kokeneen ammattitaitoisen projektihenkilöstön työnohjaukseen.

 

Jaa