Näin ilmastomuutos vaikuttaa henkilöstön työ- ja toimintakykyyn

Vuonna 2003 kansainvälinen työjärjestö ILO alkoi viettämään 28. huhtikuuta Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivänä tehdäkseen epäterveellisten ja vaarallisten työolojen riskit maailmanlaajuisesti paremmin tunnetuiksi.

Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa, että työterveyskulttuurin tulisi ympäri maailman olla sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeutta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että jokaiselle turvataan terveellinen ja turvallinen työympäristö, joka kunnioittaa yksilön oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia ja jossa ennaltaehkäisyä pidetään kaikkein tärkeimpänä periaatteena.

Tämän vuoden teemana on työturvallisuuden ja -terveyden varmistaminen muuttuvassa ilmastossa. Ilmastonmuutokseen kytkeytyvillä tekijöillä on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Muuttuvat sääolot ja yleistyvät sään ääri-ilmiöt muuttavat työolosuhteita ja luovat uusia riskejä työterveydelle ja työturvallisuudelle. Yksi keskeisistä ilmastonmuutoksen työterveys-, työturvallisuus- ja työkykyvaikutuksista liittyy lisääntyviin helleaaltoihin ja lämpökuormitukseen työpaikoilla. Toisaalta myös nollakelit lisääntyvät talvisin, minkä myötä liukastumistapaturmien riskit tulevat Suomessa lisääntymään.

”Ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit koskevat paljolti ulkotyöntekijöitä, joita meillä on Enersensellä sekä omina että alihankkijoiden edustajina suuri määrä kaikissa liiketoiminnoissa. Näiden vaikutusten ja riskien huomioiminen on tärkeää sekä työturvallisuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Powerissa olemme viime aikoina kehittäneet aiheeseen liittyvää työturvallisuustyötä, esimerkiksi kehittämällä työvaatetusta ja liukkaudentorjuntasuunnitelmia kantaverkkotyömailla. Vuoden sisään olemme myös pitäneet useita turvavartteja, joissa käydään läpi ilmastonmuutokseen liittyviä vaaroja”, kertoo HSEQ-vastaava Paavo Kaija Power-liiketoiminnasta.

 

Kuva: Havator

Jaa