Resursointi on yksi projektiliiketoiminnan kulmakivistä

Resursointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja yksi projektiliiketoiminnan kulmakivistä. Resursoinnilla tarkoitetaan yrityksen resurssien, esimerkiksi työvoiman ja kaluston, koordinoimista ja hallintaa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että varmistetaan oikea määrä henkilöstöä työmaalle oikeaan aikaan, jotta projekti etenee suunnitellusti. Resursointi on siis tärkeässä roolissa projektin jatkumisen ja valmistumisen kannalta.

Enersensellä teollisuusdivisioonan resursointitiimi toimii tukifunktiona eri projektikokonaisuuksissa. Tiimi tehtävänä on isojen projektikokonaisuuksien kohdalla varmistaa riittävä resursointi ja resurssien työnteko-oikeudet jokaiseen projektiin, oli toteutus sitten suomessa tai ulkomailla.

”Käytännössä siis tiimimme huolehtii ulkoisen työvoiman koordinoinnista silloin, kun oma porukka ei riitä”, kertoo teollisuusdivisioonan hankintapäällikkö Minna Easton.

Yksi Enersensen eduista on laaja aliurakointiverkosto, joka koostuu monista eri toimittajista. Näin voidaan minimoida riskit ja varmistaa, että tarvittava työvoima on saatavilla. Monet toimittajat ovat Enersensen pitkäaikaisia kumppaneita, ja yhteistyö sujuu molemmin puolin mutkattomasti.

”Laajan verkostomme ansiosta voimme reagoida työvoimapuutteisiin nopeasti ja takaamaan, että miehitys pysyy tarvittavalla tasolla, toki maailmanmarkkinan tilanne on kova ja osaavasta työvoimasta on aikamoinen pula”, Minna kertoo.

Resursointitiimin työnkuvaan kuuluu myös olennaisesti compliance-vaatimusten täyttymisen valvominen. Tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan tilaajan velvollisuutemme aina palvelua ostaessamme, niin yritystasolla kuin yksittäisen työntekijän kohdalla.

”Tämä on kulmakivi kaikkeen tekemiseemme ja olemme tästä hyvin tarkkoja. Kun teemme töitä Suomessa, säännöt ovat samat kaikille yrityksille, oli yritys kotoisin mistä maasta tahansa”, Minna toteaa.

”Meillä on tilaajavastuullisesti velvollisuus tarkastaa kaikki meidän suorat sopimuskumppanimme. Ennen kun voimme allekirjoittaa sopimuksia, meidän tulee varmistaa, että toimittaja täyttää kaikki lainmukaiset vaatimukset”, hän lisää.

Vaikka laki vaatii tarkastamaan vain suorat sopimuskumppanit, Enersensellä tarkistetaan aina koko toimitusketju, eli esimerkiksi myös suorien sopimuskumppanien omat aliurakoitsijat. Tämä erottaa Enersensen monista muista alan toimijoista.

”Tässä suhteessa olemme varmasti yksi tarkimmista yrityksistä Suomessa. Näin voimme varmistaa, ettei työn alkaessa tule minkäänlaisia ongelmia lakien tai vaatimusten suhteen ja projektiin ei tule turhia viivytyksiä. Tämä on etu myös asiakkaalle, sillä heidän ei tarvitse miettiä, että onkohan kaikki luvat ja sopimukset varmasti kunnossa, sillä turvaamme toiminnallamme myös heidän selustaansa”, Minna toteaa.

Jaa