Safety walkeilla parannetaan yhteistyötä työturvallisuudessa

Johdon safety walkit ovat olennainen osa työturvallisuuden edistämistä Enersensellä. Safety walkit tarjoavat johdolle muun muassa ajantasaista tietoa turvallisuuskäytännöistä, työmaista ja toimipisteistä sekä mahdollisuuden tutustua henkilöstöön ja kuulla heidän ideoitaan ja ajatuksiaan. Safety walkien eli turvakävelyjen perimmäisenä tarkoituksena on työturvallisuuden parantaminen henkilöstön näkemysten kuulemisen ja parhaiden työturvallisuuskäytäntöjen jakamisen myötä.

”Työturvallisuuden edistäminen on meille erittäin tärkeää. Haluamme kuulla henkilöstömme ajatuksia, ehdotuksia ja huolenaiheita ja edistää työturvallisuusyhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä. Safety walkit ovat erinomainen tapa tutustua ihmisiin ja erilaisiin työtehtäviin sekä jakaa parhaita käytäntöjä”, toteaa Enersensen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tommi Manninen.

Safety walkeilla keskitytään pääosin positiivisiin asioihin, mutta mahdollisista havaituista puutteista ja poikkeamista keskustellaan ja ne käsitellään normaalien prosessien mukaisesti. Turvakävelyn aikana voidaan keskustella esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Riskin tunnistaminen – mitä tässä työssä voisi tapahtua?
  • Turvallisen toimintatavan tunnistus – miten tämä riski voitaisiin estää?
  • Parannusehdotukset – pitäisikö jotain muuttaa?

Tavoitteena on, että jokainen johtoryhmäläinen osallistuu vuosittain kahdelle safety walkille. Tänä vuonna safety walkeja on pidetty Helsingissä Kruunuvuoren siltaprojektin työmaalla ja Salmisaaren voimalaitoksella, Leväsuo-Isokangas voimajohtotyömaalla Oulussa sekä Mäntyluodon telakalla Porissa.

Jaa