Suomen ensimmäisellä vihreän vedyn tuotantolaitoksella edetty putkistoasennuksiin

Satakunnan Harjavaltaan rakentuu Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos. Valmistuessaan laitos tuottaa vihreää vetyä muun muassa teollisuuden tarpeisiin uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Rakenteilla olevan tuotantolaitoksen kapasiteetti on 20 megawattia, ja sen sivuvirtoina syntyy teollisuuden tarvitsemaa happea ja lämpöenergiaa. Tavoitteena on laitoksen käyttöönotto vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Enersense on solminut laitoksen rakennuttajan P2X Solutions Oy:n kanssa laite- ja putkistoasennussopimuksen. Laiteasennuksien ja putkistojen lisäksi Enersense toimittaa tuotantolaitokselle noin 70 000 kiloa teräsrakenteita.

Työt työmaalla aloitettiin heinäkuussa 2023 ja noin puolet komponenteista on jo asennettu, mukaan lukien valtavat vedyn ja hapen varastointisäiliöt. Asennettuna on myös päälaitteet eli elektrolyyserit, joiden kohdalla Enersense on ensimmäinen valmistajan ulkopuolinen asentaja. Yhteistyö toimijoiden välillä on sujunut mutkattomasti.

”Asennukset olivat haastavia, mutta suoriuduimme erittäin hyvin aikataulullisesti. Olemme iloisia loistavasta yhteistyöstä P2X:n organisaation kanssa”, kertoo Enersense Works Oy:n projektijohtaja Sami Pesonen.

Tästä eteenpäin työt painottuvat putkistojen asennuksiin. Esivalmistelut ovat käynnissä ja tuotantolaitokselle tullaan asentamaan yli seitsemän kilometriä prosessiputkistoa. Tässä vaiheessa projektia työmaavahvuus Enersensen osalta on yli 30 henkilöä.

”Tämä on ensimmäinen teollisen mittakaavan projekti vihreään vetyyn liittyen Suomessa ja tulemme hyödyntämään tästä saatua tietotaitoa ja referenssiä myös tulevissa vihreään vetyyn liittyvissä teollisuusprojekteissa Suomessa ja Pohjoismaissa”, toteaa Enersense Works Oy:n operatiivinen johtaja Mikko Lampinen.

Vety tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä energianlähde aloilla, jotka eivät sovellu sähköistämiseen. Vetyenergian rooli on merkittävä ilmastoneutraalin energiajärjestelmän luomisessa vuoteen 2050 mennessä: vedyllä pystytään paitsi korvaamaan fossiilisia polttoaineita, myös mahdollistamaan puhtaan energian pidempiaikainen varastointi.

 

Jaa