Taukoliikunnalla tutkitusti positiivinen vaikutus työhyvinvointiin

Taukoliikunta työpäivän aikana tehostaa tutkitusti ajattelua ja luovuutta sekä parantaa keskittymistä. Enersense haluaa panostaa työhyvinvointiin ja -terveyteen ja tarjoaa työntekijöilleen BREAK PRO -taukoliikuntasovelluksen.

Sovelluksesta löytyy yli 300 nopeaa ja tehokasta, videoitua liikeohjetta eri kehon alueille ja liikkeet on helppo suorittaa työpäivän aikana. Käyttäjä voi myös asettaa itselleen sovellukseen muistutuksia, jotka muistuttavat suorittamaan liikkeitä tietyin väliajoin. Sovelluksesta löytyy ohjeita ja vinkkejä sekä toimistotyötä tekeville että fyysiseen työhön.

Taukoliikunnan merkitys on erityisen tärkeä istumatyötä tekeville, sillä he istuvat keskimäärin yhdeksän tuntia päivässä. Pitkään paikallaan istumisella on monia haittoja, muun muassa verenkierron ja aineenvaihdunnan hidastuminen, vireystilan heikkeneminen, lihas- ja nivelkivut sekä ryhdin painuminen. Jo muutaman minuutin taukoliikunnalla näitä haittoja voi tehokkaasti ehkäistä.

”Jo 20 minuutin istumisen jälkeen haittavaikutukset ovat mitattavissa kudostasolla. Työtä on siis hyvä tauottaa pitkin päivää, jotta aineenvaihdunta pysyy liikkeellä ja vireystila säilyy hyvänä”, kertoo Break Pro Finlandin toimitusjohtaja, työfysioterapeutti Janne Rajakallio.

Taukoliikunnalla on paitsi välittömiä hyötyjä myös pitkäkestoista vaikutusta fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

”Tärkeimpänä välittömänä hyötynä toimistotyötä tekeville on se, että saadaan blokattua suurin haittatekijä eli verenkierron ja aineenvaihdunnan hidastuminen. Verenkierto lisääntyy välittömästi, kun nousee ylös ja vaikka pyöräyttää kädet ympäri. Toinen välitön hyöty on vireystilan ja keskittymisen parantuminen, jonka kautta myös luovuus lisääntyy ja uuden oppiminen tehostuu. Näiden lisäksi myös työstä palautuminen on tauotetun työskentelyn jälkeen nopeampaa”, Rajakallio kertoo.

Taukoliikunnan pitkäaikaisia hyötyjä ovat muun muassa parempi jaksaminen työssä ja hyvä suora ryhti. Taukoliikunta myös ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Lisäksi nivelten liikkuvuus ja  ylläpito helpottuu säännöllisen liikkumisen myötä.

Usein taukoliikunta mielletään tärkeäksi nimenomaan toimistossa istumatyötä tekeville, mutta sen positiiviset vaikutukset pätevät myös fyysistä työtä tekeville. Esimerkiksi pieni lämmittely ennen työn aloittamista voi ehkäistä vammoja ja tapaturmia.

”Lyhyt lämmittely työpäivän alkuun lisää työturvallisuutta. Varsinkin jalkojen ja selän isot lihakset olisi hyvä verrytellä, jotta loukkaantumisilta vältyttäisiin”, Rajakallio toteaa.

 

Jaa